Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Nová generace převodníků a regulátorů Hach-Lange

číslo 10/2004

Nová generace převodníků a regulátorů Hach-Lange

Největší výrobce analytické techniky pro vodárenský průmysl, společnost Hach-Lange, uvádí na trh další generaci kombinovaných inteligentních (smart) provozních měřicích převodníků a regulátorů. Po celosvětově velmi příznivém přijetí digitálních elektrochemických a optických snímačů (zejména bezúdržbového luminiscenčního snímače obsahu rozpuštěného kyslíku) je nyní k dispozici i univerzální provozní měřicí převodník s funkcemi regulátoru a zapisovače – model sc1000. Plně digitální, a tudíž v provozu velmi pružný přístroj se skládá ze dvou částí: pevně instalované základny, do které jsou svedeny všechny přívody a vývody včetně napájení, a přenosného terminálu s dotykovým grafickým displejem (obr. 1).

Obr. 1.

Díky modulární a lehce přizpůsobitelné konstrukci lze v budoucnu kdykoliv rozšířit počet připojených snímačů, analyzátorů nebo digitálních vstupů, a to podle aktuálního požadavku buď interně (až osm pozic), externě (libovolný počet), nebo prostřednictvím komunikační sítě. Komunikace se snímači a v rámci sítě je digitální. K dispozici je i modul GSM pro bezdrátový přenos dat. Programové vybavení přístroje umožňuje navzájem propojit větší počet terminálů a odvodit novou (agregovanou) proměnnou či nový parametr a na jejich základě řídit proces zabudovaným PID regulátorem.

Charakteristika nového převodníku sc1000

Pro nový kombinovaný převodník sc1000 jsou charakteristické zejména:

  • možnost interního nebo externího rozšíření s využitím sady modulů pro připojení libovolných snímačů nebo analyzátorů,

  • možnost proměny v libovolný (x-parametrový) analyzátor při komunikaci s vlastními analyzátory prostřednictvím sběrnic Profibus, Modbus, LonWorks apod.,

  • automatické rozpoznání, konfigurování, diagnostika a kalibrace digitálních snímačů od firmy Hach-Lange s aktualizací při dodávce nových snímačů,

  • sběr dat (datalogging) s možností zobrazit časový průběh měřených veličin na dotykovém grafickém displeji,

  • zabudované regulační funkce pro autonomní řízení procesů (PID, časové a dvoustavové) prostřednictvím relé nebo analogového signálu,

  • analogová, digitální a bezdrátová komunikace s nadřazeným systémem a v rámci autonomní sítě,

  • servisní rozhraní a rozhraní pro čipovou kartu pro případný záznam a přenos dat.

Použití převodníku sc1000

Nový provozní měřicí převodník a regulátor sc1000 byl navržen zejména s ohledem na univerzální použití ve vodárenství, kde je často nutné simultánně vyhodnocovat údaje z nejrůznějších snímačů, např. pH, konduktivity, obsahu nerozpuštěných látek, polohy hladiny a průtoku, i analogové signály z nejrůznějších analyzátorů apod. Tyto zdroje dat lze snadno připojit k univerzálnímu rozhraní převodníku sc1000, přičemž vzájemnou kombinací jejich údajů mohou být odvozeny nejrůznější agregované proměnné, které lze využít k dalšímu řízení procesů.

Obr. 2.

Uživatelé ocení provedení s mnoha vstupy, snadný přístup ke všem funkcím a snadné ovládání připojených analyzátorů prostřednictvím intuitivního menu z přenosného terminálu s dotykovým displejem. Převodník se instaluje buď samostatný (stand-alone, tj. v podobě kompletu skládajícího se z jedné základny a terminálu s displejem), nebo jako součást rozšiřitelné sítě, tvořené libovolným počtem základen s jedním nebo několika terminály.

S digitálními snímači od firmy Hach-Lange převodník komunikuje při použití protokolu Modbus. To umožňuje konfigurovat a kalibrovat snímače a analyzátory a řídit sběr a vyhodnocování dat, popř. i regulační členy, na dálku bez přítomnosti technika na místě v provozu.

Na obr. 2 je ukázán příklad úpravny vody s jednou autonomní stanicí sc1000 (báze a terminál s displejem) s komunikačním modulem GSM a čtyřmi interně zapojenými snímači snímajícími charakteristické veličiny vody v řece. Dále je v úpravně instalována síťová venkovní sestava tří převodníků sc1000 (celkem tři báze, jeden terminál, čtrnáct snímačů a tři karty s rozhraním Modbus) s digitální komunikací uvnitř sítě i se snímači. Data ze snímačů jsou sváděna do řídicího systému jediným kabelem. Systém je v budoucnu možné rozšířit o libovolný počet snímačů jiných výrobců např. prostřednictvím externích rozšiřovacích modulů (s relé, analogovými výstupy nebo digitálními či analogovými vstupy) montovaných na lištu DIN. Propojení se sítí převodníků sc1000 a napájení rozšiřovacích modulů na liště DIN zajišťuje komunikační lištový modul.

Kompletní informace o převodnících, regulátorech, průtokoměrech, sondách a snímačích, analyzátorech, odběrácích i laboratorních přístrojích od firmy Hach-Lange jsou k dispozici v kanceláři firmy Hach-Lange, spol. s r. o.

Ing. Miloš Volenec,
Hach-Lange, spol. s r. o.

HACH-LANGE, s. r. o.
Rubeška 393
190 00 Praha 9
tel.: 266 313 434
fax: 266 313 429
e-mail: mvolenec@erwater.com
http://www.hach-lange.com

Inzerce zpět