Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Moderní systém řízení pohybu

číslo 1/2005

Moderní systém řízení pohybu

NYCe4000 (Nyquist Control) je nový odolný systém pro řízení pohybu, jenž vyhovuje požadavkům výrobců např. strojů pro výrobu polovodičových součástek nebo medicínské techniky na velkou rychlost a přesnost pohybu při nízké ceně a krátké době uvedení výrobku na trh. Z hlediska výkonu je NYCe4000 vhodný pro servopohony a krokové motory do 500 W. Možnost řídit z jediné jednotky servopohony i krokové motory je v mnoha aplikacích velmi výhodná.

NYCe4000 je velmi kompaktní zařízení. Navzdory malým rozměrům každá jednotka řídí až deset os, přičemž jednotky lze spojit sběrnicí do sítě zahrnující až 62 jednotek. Každá jednotka má k dispozici 100 digi­tálních a 30 analogových I/O. Podporovány jsou všechny běžné snímače polohy: tradiční inkrementální snímače, snímače se sinusovým výstupem, absolutní snímače s výstupem EnDat a LVDT. Všechny osy jsou plně konfigurovatelné a lze zajistit bezpečnostní funkce. Pro konfigurování, ladění a diagnostiku je možné využít sadu profesionálních nástrojů. Systém vyhovuje standardům pro EMC.

NYCe4000 je tedy zařízení, které zastane funkce řídicího systému, decentralizovaných řídicích modulů jednotlivých pohonů a vstupně-výstupních bloků. Je to řešení úsporné z hlediska zástavového prostoru, kabelových rozvodů a nákladů na integraci systému. Nezanedbatelnou výhodou je i snadná údržba.

(ed)