Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Konference MES 2004: zkušenosti z projektů

číslo 1/2005

Konference MES 2004: zkušenosti z projektů

V pořadí již šestá konference s názvem Informační systémy průmyslového podniku – MES se konala v Hotelu Devět skal na Vysočině ve dnech 3. až 4. listopadu 2004. Akce se zúčastnilo asi devět desítek odborníků. Přednášky byly uspořádány do bloků podle stěžejních témat konference, v rámci kterých byla prezentována tato dílčí témata:

  • optimalizace podnikových procesů: systémy pro predikci a optimalizaci procesů, simulace a modelování, statistický a další software pro podporu rozhodování, optimalizace projektů,

  • sběr, validace a archivace dat z technologických procesů: nástroje pro archivaci a realizaci skladů technologických dat ve formě časových řad, dlouhodobá archivace dat, komunikace s řídicími a podnikovými systémy, zdroje dat,

  • dispečerské řízení výrobních jednotek: SCADA, HMI, prostředky pro řízení technologických procesů v reálném čase,

  • řízení údržby a servisních služeb: podpora preventivní a prediktivní údržby, správa hmotných aktiv podniku, systémy správy majetku, systémy pro podporu servisní činnosti.

Své produkty, služby, reference a zkušenosti v oblasti MES představilo v rámci akce 21 firem, z nichž pro mnohé je oblast MES pouze jednou z většího počtu aktivit.

Oproti dřívějšku na konferenci vzrostl podíl prezentací věnovaných nikoliv jen popisu nabízeného produktu, ale především zkušenostem získaným při realizaci projektů v praxi. Konference si tak dále upevnila své renomé u odborníků na dodavatelské i uživatelské straně. Potvrdila, že problematika MES v průmyslu v ČR již není jen předmětem úvah uživatelů a tlaku nabídek poskytovatelů řešení, ale že obě strany se již mnohde setkaly a dále setkávají při úspěšných projektech.

Příští konference se uskuteční v dubnu 2005. Bude reflektovat problémy použití informačních systémů v průmyslu se zaměřením na metody vyhodnocování výkonnosti a efektivnosti. Součástí programu budou také přehledové přednášky věnované metodickému základu tématu, bez vazby na konkrétní produkty. Aktuální informace budou k dispozici na webových stránkách agentury AD&M (http://www.adam-ova.cz) i v časopise Automa.

(sk)