Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Konference Brno Industry 4.0

Dne 23. ledna 2018 se v Brně konala konference Brno Industry 4.0. Pořadateli byly Regionální hospodářská komora Brno a sdružení Industry Cluster 4.0.

Šlo již o druhý ročník konference, jejímž úkolem je především doporučovat principy chytré výroby a průmyslu 4.0 firmám v brněnském regionu a na jižní Moravě. Mezi přednášejícími byli odborníci z České republiky, Německa i Rakouska.

Radomír Zbožínek, ředitel výzkumného, vývojového a vzdělávacího střediska Intemac z Kuřimi, představil rozšířené funkce a možnosti testovací výrobní buňky 4.0 (viz článek Výrobní buňka 4.0 v Centru výzkumu INTEMAC byla doplněna o funkce rozšířené reality, Automa 2018, č. 1, str. 14, http://bit.ly/2En3tCx) a program Digimat. Digimat (www.intemac.cz/digimat) pomáhá malým a středním výrobním firmám zavádět principy průmyslu 4.0. Expert vybraný v rámci programu Digimat analyzuje procesy ve firmě, navrhne řešení vedoucí k jejich optimalizaci, pomůže vybrat osvědčené dodavatele a integrátory a doporučí grantové příležitosti, které firmu podpoří při realizaci navrženého řešení. Více informací zájemci najdou na www.intemac.cz/digimat.

Rakouský pohled na průmysl 4.0 představil Roland Sommer z Association Industry 4.0 Austria – the Platform for Smart Production. Ve své přednášce uvedl sedm základních charakteristik digitální transformace:

 • exponenciální růst v nových oborech,
 • rozmazávání hranic mezi obory,
 • nástup síťové ekonomiky („vítěz bere všechno“),
 • tendence směrem k tzv. beznákladové ekonomice (náklady jsou placeny ze zisku, popř. úspor),
 • minimalizace transakčních nákladů (obchodní vztahy peer-to-peer, rovnocenní partneři místo vztahu dodavatel–zákazník),
 • přístup ke zdrojům je významnější než jejich vlastnictví (to platí stejně pro materiál­ní i informační zdroje),
 • vysoce flexibilní a individualizovaná výroba.

Realizaci digitální transformace však brání mnoho bariér. Mezi ně patří zvláště:

 • otázky informační a komunikační bezpečnosti,
 • vysoké investiční náklady,
 • nejasná návratnost,
 • nedostatek kompetentních pracovníků,
 • strach ze změn,
 • nepředvídatelnost technického vývoje,
 • nedostatečná standardizace,
 • otázky vlastnictví dat uložených v cloudu a zodpovědnosti za jejich případný únik a zneužití.

Podle Rolanda Sommera je možné principy chytré výroby realizovat jedině ve spolupráci výzkumných, vývojových a průmyslových institucí a firem na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Proto má rakouské sdružení Industry 4.0 Austria velký zájem o spolupráci s českými kolegy.

Další přednášky se zabývaly např. otevřenými platformami pro realizaci řídicích systémů, významem kolaborativních robotů nebo vztahem univerzit jako výzkumných a vzdělávacích institucí ke konceptu průmyslu 4.0 Konference byla doplněna výstavkou sponzorů a místem k individuálním obchodním schůzkám. 

Petr Bartošík

Foto: Mgr. Oldřich Brýža,

televizní spol. TVF

Obr. 1. Brno Industry 4.0 – pohled do přednáškového sálu

Obr. 2. Součástí akce byly i individuální obchodní schůzky