Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Karty do PC a software pro snímání obrazu

Automa 5/2001

(ELCOM-IPC)

Karty do PC a software pro snímání obrazu

Obr. 1.

Moderní elektronika a počítačová technika již řadu let usnadňují lidem život, zvyšují produktivitu práce a kvalitu výrobků. V současné době jsou již neodmyslitelnou součástí výrobních linek a zařízení. Spolu s rostoucím výkonem průmyslových počítačů se otvírají také nové možnosti použití automatizovaných systémů tam, kde to dříve nebylo myslitelné. Počítače a jejich senzory postupně nahrazují ve výrobních procesech lidské smysly a umožňují tak dosáhnout vyšší přesnosti a spolehlivosti. Jedním z trendů poslední doby je zavádění automatických systémů vizuální kontroly výrobků, jejich počítání, měření rozměrů, orientace a mnoho dalších úkonů, které dříve musel zastávat člověk a spoléhat při tom pouze na svůj zrak. Taková práce byla mnohdy únavná, náročná na čas a soustředěnost pracovníků, nehledě k tomu, že v mnoha případech ani nebylo možné dosáhnout zcela bezchybných výsledků. V takových provozech se nyní nabízí možnost instalovat systém se snímacími kamerami, které po napojení na řídicí počítač a po zpracování signálu odpovídajícím programovým vybavením mohou pomáhat řídit manipulátory, obráběcí systémy apod. či v tom nejjednodušším případě alespoň přivolat pracovníka, aby u označeného kusu zjednal nápravu. I v tomto nejjednodušším případě je výhoda zřejmá: jeden pracovník může obsloužit více linek a není neustále namáhán monotónním sledováním nekonečného toku výrobků. U dokonalejších systémů je možné lidskou obsluhu vyloučit úplně. Míst potenciálního použití těchto zařízení je mnoho. Jako nejdůležitější uveďme prozatím mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Obr. 2.

Pro konkrétní použití je třeba vybrat odpovídající typ a provedení kamer, které se mohou případ od případu značně lišit. Počítačový systém a převodník obrazového signálu budou však většinou obdobné. V dalších řádcích se tedy budeme zabývat právě tímto zařízením.

Na rozdíl od běžných převodníků obrazu do digitální podoby, které jsou převážně určeny pro zpracování videosekvencí pro nejrůznější multimediální účely, jsou na zpracování obrazu v průmyslových aplikacích při rozpoznávání, měření či kontrole výrobků kladeny poněkud odlišné nároky. Důležitým faktorem je ostrost, barevná přesnost snímaného obrazu (popř. stupeň šedé) a minimální rozměrové zkreslení. Pro synchronizaci snímání s provozem výrobní linky je důležité, aby byla snímací elektronika vybavena synchronizačním vstupem. Je-li třeba snímat více obrazů v jednom systému, je velmi výhodné, je-li aparatura vybavena několika rychle přepínatelnými vstupy. Softwarové ovládače musejí být také navrženy odlišně, než je tomu u multimediálních systémů, a nabízené funkce by měly podporovat potřeby průmyslových aplikací.

Obr. 3.

S ohledem na uvedené požadavky byly vyvinuty karty Domino, Picolo a Picolo Pro společnosti AdLink, ke kterým je nabízen také softwarový nástroj eVision pro analýzu obrazových dat. Všechny uvedené karty jsou v provedení do sběrnice PCI a jsou vybaveny obvody a konektory pro přímé připojení průmyslových kamer. Karta s označením Domino je určena pro vysoce kvalitní snímání černobílého obrazu, typ Picolo umožňuje snímat barevný obraz a vyniká velmi příznivou cenou. Karta Picolo Pro má rozšířené funkce a schopnosti (např. extrémně krátkou dobu přepínání mezi až čtyřmi kamerami). Se všemi uvedenými kartami je možné snímat obraz z více kamer (Domino a Picolo Pro: až ze čtyř kamer, Picolo: z jedné nebo dvou kamer – podle typu jejich výstupu).

Příklady použití:

  • automatizované systémy kontroly jakosti výrobků (srovnávání s předlohou, kontrola přítomnosti určitých součástí apod.),
  • automatické rozpoznávání a počítání výrobků (vyhledání obrazu v katalogu, počítání výrobků při více kusech v záběru),
  • automatická orientace výrobků podle potřeb technologie (ovládání manipulátorů podle polohy předmětu),
  • měření rozměrů (vyhodnocení polohy, kontrola rozměrového umístění a velikostí),
  • rozpoznávání nápisů a kontrola čitelnosti (kontrola etiket a kódů, nápisů a popisků na výrobku),
  • zjišťování barevných odstínů (srovnání s předepsaným vzorem, vyhledání barev v katalogu),
  • snímání a kontrola kódů (čárové, maticové atd.).

Budete-li mít o danou problematiku bližší zájem, kontaktujte prosím společnost ELCOM-IPC s. r. o.

ELCOM IPC, spol. s r. o.
Místecká 1120/103
Ostrava
Tel.: 069/678 08 78
e-mail: ipc@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz