Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Jak propojit nekompatibilní zařízení

Vzájemné propojování zařízení, která používají různé komunikační protokoly, patří mezi stále se vyskytující problémy. Někteří výrobci používají specifické a firemní protokoly, jiní sice standardní, které však jsou někdy nejednoznačně definovány. S tím, jak rostou požadavky na množství dat, přibývají i nové způsoby jejich přenosu. 

Za této situace je vzájemné propojení různých zařízení opravdu oříškem. Kromě převodníků fyzických vrstev jsou nutné i převodníky protokolů. U oblíbené komunikační linky RS--485 je normou EIA485 definována jen fyzická vrstva (tedy provedení a napěťové úrovně) a první logická vrstva (přenos bajtů). Další vrstvy, tedy komunikační protokol, definovány nejsou. 

Konvertor protokolů PROCONV

Pro podobné situace je určen modul PROCONV, který umožní překlad komunikačních protokolů. Je určen pro práci s daty na linkách RS-232 a RS-485/422. Může fungovat jako konvertor protokolů, vyrovnávací paměť, filtr dat, adresovatelný převodník či komunikační procesor pro zcela specifické účely.

Modul (obr. 1) má dvě sério­vá rozhraní, každé volitelně pro linky RS-232 nebo RS-485. Mezi nimi je procesor s pamětí a s hardwarovými obvody UART. Toto jednoduché uspořádání je připraveno splnit popsané úlohy. Software je dodáván podle konkrétní aplikace. Modul je často používán pro změnu protokolu u střídačů ve fotovoltaických elektrárnách, pro připojení čteček čárových kódů do jednoho systému, pro změnu ovládacího protokolu bezpečnostních kamer atd. Zajímavým příkladem použití je i abstrahování dat z pokladního displeje a jejich úprava pro ukládání současně s obrazem kamery. Jinou často požadovanou funkcí je kruhový buffer (vyrovnávací paměť) nebo spojení dvou zařízení Modbus Master. Někdy však modul slouží pro prostou úlohu změny komunikační rychlosti či doplnění kontrolního součtu. 

Varianta pro Ethernet, konvertor EPROCONV

Kromě modulu PROCONV je možné dodat i modul EPROCONV, který má místo jedné sériové linky rozhraní pro Ethernet a má i další funkce.

Oba moduly jsou dodávány v robustní kovové krabici, která může být doplněna držákem na lištu DIN. Komunikační linky jsou vyvedeny na konektory DSub-9. Napájení modulu je 8 až 36 V, funkce je indikována kontrolkami LED.

Technici společnosti Papouch jsou připraveni připravit program v modulu Proconv nebo Eproconv podle konkrétní aplikace. 

(Papouch s. r. o.)

Obr. 1. Komunikační procesor PROCONV

Obr. 2. Typické použití