Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud se stane Siemens

Integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud se stane skupina Siemens, která tak bude hrát klíčovou úlohu v zajištění efektivního propojení strojů a zařízení od různých dodavatelů používaných ve 122 výrobních závodech koncernu Volkswagen do cloudu. Výsledná transparentnost a analýza dat budou základem pro další zlepšování produktivity ve výrobních závodech Volkswagen. Siemens a dodavatelé strojů a zařízení navíc zpřístupní aplikace ze Siemens MindSphere v platformě Volkswagen Industrial Cloud. Volkswagen a Siemens chtějí společně s dodavateli strojů a zařízení vyvíjet nové funkce a služby pro průmyslový cloud, které následně poskytnou všem budoucím partnerům platformy. Při spolupráci s automobilkou Volkswagen využívá Siemens především své znalosti a zkušenosti z automatizace a propojování strojů a zařízení se světem průmyslového internetu věcí. Kromě aplikací z platformy MindSphere nabídne i průmyslová řešení v oblasti edge computingu. Tento přístup umožňuje zpracování dat z výroby před jejich přenosem do cloudu přímo v zařízení nebo stroji, stejně jako během výrobního procesu. To dovoluje dále optimalizovat komplexní výrobní procesy a zvýšit kvalitu dat v rámci platformy Volkswagen Industrial Cloud.

Siemens a další partneři podporující MindSphere nabízejí také aplikace v oblasti prediktivní údržby strojů s optimalizovanými, předem vypočtenými cykly údržby, které mohou být následně zavedeny ve všech závodech koncernu Volkswagen prostřednictvím cloudu. Tím se zvýší efektivita kontroly výrobního prostředí a dodavatelského řetězce, jelikož poznatky získané z analýzy dat budou moci využít i připojení dodavatelé a výrobci strojů. Platforma Volkswagen Industrial Cloud, kterou Volkswagen vyvíjí společně s Amazon Web Services (AWS), položí základy pro ucelenou digitalizaci výroby a logistiky celého koncernu. V dlouhodobém plánu je začlenit do systému i globální dodavatelský řetězec, který čítá přes 30 tisíc lokalit u více než 1 500 dodavatelů a partnerských společností. Do budoucna by měla být platforma Industrial Cloud dostupná i dalším partnerům.

(ed)