Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Informační systémy průmyslového podniku – 6. konference MES

číslo 10/2004

Informační systémy průmyslového podniku – 6. konference MES

Tradičně v Hotelu Devět Skal na Českomoravské vrchovině se koná 3. až 4. listopadu 2004 již šestá firemní konference o informačních systémech průmyslového podniku MES (Manufacturing Execution System), a to s důrazem především na témata:

  • sběr, validace a archivace dat z technologických procesů,
  • dispečerské řízení výrobních jednotek,
  • optimalizace podnikových procesů,
  • systémy řízení údržby.

Své produkty a služby představí sedmnáct společností působících v dané oblasti.

Firemní konference věnované problematice MES si našly své pevné místo v kalendářích širokého okruhu odborníků aktivně se zajímajících o problematiku zpracování dat v průmyslových podnicích, kteří pro svá odpovědná rozhodnutí potřebují podporu informačních systémů umožňujících zefektivnit procesy probíhající v podniku. Jedná se především o odborníky z výrobních, ekonomických, technických útvarů a útvarů informačních technologií (IT). Prezentace přednášejících se zaměřují na představení jednotlivých produktů, služeb a řešení nabízených či realizovaných jimi zastupovanými firmami. Jedná se o ojedinělou aktivitu, která poskytuje možnost v krátké době se seznámit s řešeními a novinkami předních společností pohybujících se v dané oblasti na trhu v ČR.

Názvy a anotace přednášek, pozvánku, přihlášku a další informace lze nalézt na http://www.adam-ova.cz v části Připravujeme. Konferenci organizuje ostravská agentura AD&M (e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz).

(ed)

Inzerce zpět