Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Hmotnostní průtokoměr Rosemount 3051SMV

Převodník průtoku Rosemount 3051S MultiVariable (30561SMV) je nejvšestrannější výrobek svého druhu dostupný na trhu. Umožňuje snadno a velmi přesně měřit průtok nejrůznějších médií i množství přeneseného tepla. Kompaktní přístroj s plnohodnotnou funkcí počítače průtoku snímá současně rozdíl tlaků na průřezovém měřidle (primárním prvku), statický tlak a teplotu média. Řídicímu systému poskytuje údaj hmotnostního průtoku, objemového průtoku, přenášeného množství tepla, celkem proteklého množství, rozdílu tlaků, statického tlaku a teploty média. Použitá zdokonalená metoda kompenzace vycházející z popisu primárního prvku prostřednictvím Calendar-Van Dusenových konstant a z úplného tvaru rovnice hmotnostního průtoku umožňuje dosáhnout větší rychlosti a přesnosti výpočtů. Díky patentované Čebyševově metodě výpočtu se v porovnání s přístrojem bez kompenzace dosahuje desetkrát rychlejší odezvy přístroje a aktualizace jeho údaje 22krát za sekundu. Průtokoměr se snadno konfiguruje ve třech krocích při použití softwaru Engineering Assistant™ 6.1. K dokonalému využití vynikajících vlastností převodníku 3051SMV se doporučuje použít ho s primárními prvky značky Rosemount, s nimiž vytváří integrovaný průtokoměr. K dispozici jsou sestavy se sondami typu annubar a s průtokoměrnými clonami. Výsledkem je kvalitnější řízení, dokonalejší ochrana životního prostředí, vyšší produktivita zařízení a menší spotřeba materiálu.
 
Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, fax: 271 035 655, www.emersonprocess.cz