Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Evidence pracovních ochranných pomůcek v systému SAP

Společnost KCT Data, poskytující služby v oblasti podnikových informačních systémů, nabízí možnost využít systém SAP k optimalizaci a kontrole výdajů za pracovní pomůcky. Zaměstnavatelé tak mohou nejen ušetřit, ale zároveň mít jistotu dodržení platných zákonných předpisů i firemních směrnic či norem. Vzhledem k rostoucím cenám osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost práce tak vzniká organizacím stále větší finanční zátěž. Zákazníci KCT Data mají nyní možnost využít pro evidenci a kontrolu výdeje OOPP současné moduly sytému SAP, aniž by si museli pořizovat dodatečné licence. Systém pracuje tak, že porovnává evidenci požadavků na osobní ochranné pomůcky se skutečným přidělením OOPP zaměstnanci. Pro vyhodnocení tohoto srovnání jsou připravena hlášení, která umožní na základě zadaných parametrů porovnat požadavek a přidělení. Tato hlášení poskytující i další informace jako neoprávněné čerpání OOPP, plán jejich nákupu, seznam přidělených i nevyzvednutých pracovních pomůcek i seznam odcházejících zaměstnanců, kteří by je měli odevzdat. Hlavními přínosy softwaru jsou přesné stanovení potřeb ochranných pomůcek na profesi a pracovní místo, zrychlení a zpřehlednění procesu přidělování OOPP, úspora nákladů zavedením evidence a kontroly, přehledná evidence a získání kontroly nad touto agendou. Řešení je určeno především pro společnosti s větším počtem zaměstnanců, kde je riziko neefektivního přidělování pomůcek. Je vhodné rovněž pro společnosti s detašovanými pracovišti a obtížnou kontrolou přidělování OOPP.

KCT Data s. r. o., tel.: 241 776 895, e-mail: info@kctdata.cz, www.kctdata.cz