Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Doprovodný program veletrhu Vodovody-Kanalizace

Od 21. do 23. května proběhne na výstavišti v Praze-Letňanech vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace. Kromě novinek vystavujících firem budou mít návštěvníci možnost seznámit se v doprovodném programu výstavy s aktuálními informacemi z oboru.

Na úterý 21. května si připravilo ministerstvo zemědělství odborné přednášky, které budou předneseny v sále haly 2D. Návštěvníci se dovědí zejména o možnostech podpory vodohospodářské infrastruktury na venkově, o tom, kolik peněz bylo na tuto oblast vynaloženo z Programu rozvoje venkova, a zajímavé jistě budou i příklady úspěšně realizovaných projektů a rady obcím, jak v budoucnu získat podporu z tohoto programu.

Ministerstvo životního prostředí ČR je garantem odborného programu, který bude možné navštívit v přednáškovém sále haly 2D ve středu 22. května. Přednášky se budou týkat dopadů aktuální legislativy na nakládání s kaly a možností, jak získat na zpracování kalů finanční prostředky. Odborníci budou přednášet také o kvalitě kalů a jejich využívání a o kontrolách zařízení na zpracování bioodpadu. Asociace pro vodu je odborným garantem části doprovodného programu, který se uskuteční 23. května a bude se věnovat např. recyklaci energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod nebo po­užitím nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod. Stranou pozornosti nebude ani zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika i další zajímavá témata.

V rámci veletrhu Vodovody-Kanalizace 2013 rovněž proběhnou tradiční soutěže. Sdružení SOVAK ČR (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací) uspořádá ve dnech 21. a 22. května na volné ploše před halou 3 Vodárenskou soutěž zručnosti. Ve stejných dnech se v hale 4 uskuteční soutěž učňů v oboru instalatér, jejímž pořadatelem je Cech instalatérů ČR. Pořadatel veletrhu Exyponex spolu se sdružením SOVAK ČR uspořádá soutěž o nejlepší exponát na veletrhu Zlatá Vod-ka 2013. Kompletní doprovodný program je k dispozici na www.vystava-vod-ka.cz.

(ev)