Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

DIMA: modulární automatizovaná výrobní zařízení pro chytrou výrobu

Moderní průmyslové podniky musí rychle reagovat na požadavky změn receptur a výrobních dávek. Avšak při pohledu na výrobní zařízení procesního průmyslu je zřejmé, že těmto změnám brání malá mobilita, obtížná rozšiřitelnost a špatná kompatibilita. Řešením je modulární struktura, která umožňuje snadno měnit objem výroby, přemisťovat jednotlivé moduly nebo testovat moduly již ve výrobním závodě.

Společnost Wago proto společně s Drážďanskou technickou univerzitou a Univerzitou Helmuta Schmidta v Hamburku vyvinula a na zasedání NAMUR představila svůj koncept DIMA – Decentralized Intelligence for Modular Applications.

Principem je alokace řídicích funkcí přímo do jednotlivých modulů. Požadované funkce jsou potom dostupné prostřednictvím unifikovaného rozhraní.

Důležité je, aby proces deklarace funkcí a operačních obrazů nebyl proprietární, ale univerzální. Pro tyto účely byl vyvinut tzv. MTP – Modul Type Package: digitální popis modulu obsahující všechny informace potřebné pro jeho integraci do zařízení. Provozní funkce modulu jsou modelovány jako služba, tj. jako uzavřená funkce dostupná prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Funkce všech modulů jsou potom sladěny v inženýrském prostředí na úrovni provozního řízení. Samotný řídicí program je však vykonáván přímo v modulu.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz