Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Digitalizace montážní linky ve Škoda Auto Kvasiny

Na jedné ze dvou montážních linek v závodě Škoda Auto v Kvasinách se vyrábějí modely Kodiaq a Superb. Pro hladkou montáž byl na této lince zaveden systém dProdukce, který je součástí projektu kompletní digitalizace výroby ve společnosti Škoda Auto. Tato montážní linka patří k nejkratším v automobilce: skládá se z 56 pracovišť, na nichž se provede kolem 5 000 operací (obr. 1). To klade velké nároky na organizaci práce. Proto byla uvedená linka digitalizována jako první. 

Základními prvky systému dProdukce jsou interaktivní a vizualizační panely instalované přímo na montážní lince. Systém nahradil papírové postupy a dokumenty. Byly digitalizovány veškeré procesy, se kterými pracovníci na lince pracují.

Na lince pro montáž vozů Superb a Kodiaq s taktem 226 s se denně vyrobí 350 vozidel. Na montáži v jedné směně pracuje 212 pracovníků z Česka, Polska a Ukrajiny. Každý z nich se přihlásí na příslušnou montážní operaci pomocí zaměstnanecké karty (obr. 2). Po přihlášení má přístup k důležitým dokumentům ve svém mateřském jazyce. Snadno si zobrazí postup montážní práce i nástroje, které má použít, a další informace.

Projekt dProdukce řeší následující čtyři oblasti. 

Vizualizace komplexity

Na montážní lince se vyrábí velké množství variant vozů a pracovníkům se zde zobrazuje vždy ten správný díl, který mají namontovat. Na lince není příliš mnoho prostoru, a tak jsou díky systému dProdukce k jednotlivým pracovištím průběžně přiváženy ty díly, které budou v příštích okamžicích třeba. 

Digitální systém kvality

V systému dProdukce je pečlivě sledována kvalita výroby. Pracovníci a jejich vedoucí mohou pomocí dotykového panelu snadno zaznamenávat všechny zjištěné nedostatky (obr. 3). 

Digitální výrobní dokumentace

Pracovníci na lince mají stále k dispozici aktuální výkresy a postupy. Mohou si zobrazit montážní postup, potřebné nástroje a díly. Mohou se také podívat na videonávod montážní operace (obr. 4). 

Digitální týmová práce

Vedoucí montáže mají dokonalý přehled o tom, jak na lince práce probíhají. Jednoduše se seznámí s tím, jaké mají jednotliví pracovníci s montážními pracemi zkušenosti. Podle toho jim přidělují práci a také je odměňují. Některé montážní úkony jsou fyzicky náročné a je třeba, aby se tam pracovníci pravidelně střídali. Systém dProdukce poskytuje vedoucím provozu potřebný přehled, aby mohli všechna pracoviště náležitě obsadit. 

Kroky směrem k průmyslu 4.0

Před spuštěním projektu dProdukce bylo nutné na montážní linku instalovat 50 dotykových a 100 běžných obrazovek a proškolit všechny pracovníky. Do projektu bylo investováno přes 30 milionů korun (1 200 000 €). Dalším záměrem je propojit systém dProdukce s projektovou a konstrukční fází výroby.

Projekt dProdukce je dalším krokem automobilky Škoda Auto směrem k průmyslu 4.0. Nedávno byly v Kvasinách a následně v Mladé Boleslavi uvedeny do provozu automatizované sklady menších dílů, ve Vrchlabí se při digitalizaci výroby používá plně autonomní přepravní robot, který je schopen se sám učit a při transportu v hale samostatně vybrat nejkratší a nejbezpečnější trasu.

(ev)

Obr. 1. Linka na montáž vozů Superb a Kodiaq je krátká a na každém pracovišti je třeba provést několik operací

Obr. 2. Pracovníci se k jednotlivým montážním operacím přihlašují pomocí zaměstnanecké karty

Obr. 3. Záznam vad na karoserii na panelu přímo na lince

Obr. 4. Montáž kol na vozidlo