Aktuální vydání

celé číslo

10

2017

Systémy pro řízení výroby, PLM, SCADA

celé číslo

Číslicový jasový pyrometer PYJAČ

Optické jasové pyrometre PYJAČ (PYrometer JAsový Číslicový) sa používajú na bezkontaktné meranie vysokých teplôt v rozsahu 800 až 1 500 °C (typ PYJAČ I) a 1 200 až 2 200 °C (typ PYJAČ II). Pyrometre pracujú na princípe miznúceho vlákna pyrometrickej žiarovky v prístroji s pozadím žeravého materiálu (sklovina, kov, keramika). Vlastné meranie (nastavovanie jasu), ovládanie a vyhodnocovanie údajov o teplote sa vykonáva pomocou jednočipového procesora. Okrem zobrazenia nameranej teploty na štvormiestnom LCD sa indikuje aj stav akumulátorov. Prístroj je vybavený pamäťou pre posledný meraný údaj o teplote.

Nabíjačka akumulátorov je v príslušenstve prístroja. Servis aj kalibráciu jasových pyrometrov vykonáva spoločnosť Meratechnik. Táto spoločnosť vykupuje aj staré, i nefunkčné pyrometre Pyromet (výrobca: Metra Blansko).

MERATECHNIK, tel.: +421 902 858 604, meratechnik@mail.t-com.sk , www.meratechnik.sk