Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Čestná uznání veletrhu Amper 2013

V minulém vydání časopisu Automa byly představeny exponáty, které na veletrhu Amper získaly ocenění Zlatý Amper. Nyní budou představeny ty, které od odborné poroty obdržely čestná uznání.

Měnič frekvence ACS 880

Nízkonapěťový měnič frekvence ACS 880 (obr. 1) od firmy ABB je první zástupce nové generace měničů, která byla vyvinuta s důrazem na zjednodušení projektování, instalace a údržby, optimalizaci účinnosti, maximalizaci výkonu a integraci bezpečnostních funkcí. Výkonová řada začíná na 0,55 kW a končí na 6 MW na napěťových hladinách 230, 400, 500 a 690 V. Měniče mohou díky přímému řízení momentu s velkou přesností regulovat otáčky asynchronních motorů i motorů s permanentními magnety. Samozřejmostí je možnost připojit je na všechny běžně používané průmyslové sběrnice. Intuitivní grafický ovládací panel zjednodušuje pomocí podrobné nápovědi instalaci, uvedení do provozu a údržbu. Další významné zjednodušení projektování a instalace přinášejí bezpečnostní funkce integrované přímo v měniči.

Svodič přepětí DEHNvenCI

Za názvem DEHNvenCI se skrývá kombinovaný svodič přepětí (SPD – Surge Protec­tion Device) typu 1 + 2 (do 5 m od koncového zařízení typu 1 + 2 + 3) včetně pojistek od firmy Dehn + Söhne (obr. 2). Využívá metodu RADAX-Flo, která omezuje následné proudy a pomáhá ušetřit místo v rozváděči (šířka svodiče je dva moduly). V principu jde o nevyfukující klouzavé jiskřiště, schopné svádět v jedné fázi bleskové proudy do 25 kA (vlna 10/350), přičemž garantovaná úroveň ochrany na výstupu je do 1,5 kV. Následný zkratový proud je do 50 kA bez předjištění svodiče. Výhodou je také souhrnná kontrola stavu jiskřiště a pojistek místně (červené a zelené pole) i na dálku prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu.

Svodič lze použít např. v rozváděčích napájení a rozpojovacích skříních s jištěním nad 315 A a v rozváděčových polích o výšce do 2 m.  

3G kamera Flajzar

3G kamera od firmy Flajzar (obr. 3) je určena pro střežení a monitorování vybraných prostor. Obraz je přenášen prostřednictvím sítě 3G GSM – snímek střeženého prostoru tak může být přenesen během několika sekund např. na mobilní telefon uživatele. Kamera s kvalitním optickým vybavením je určena pro snímání barevných snímků za denního světla. Při zhoršení světelných podmínek se automaticky zapne osvětlení infračervenými LED a kamera se přepne do nočního černobílého režimu. Snímky jsou odesílány jako MMS nebo v e-mailové zprávě. Záznam lze spustit integrovaným detektorem pohybu osob ve střeženém prostoru. V kameře je vestavěn také mikrofon a data lze zálohovat na paměťové kartě SD. Vestavěný akumulátor umožňuje autonomní provoz po dobu několika dní.

Kamera byla navržena a je vyráběna v Čes­ké republice. Vzhledem k výhodnému poměru užitných vlastností a ceny je vhodná pro široké využití, např. pro prodejny, garáže, sklady, rodinné domy, byty, chaty apod.

SensDesk.com – webová služba pro sběr a vyhodnocení dat z IP-snímačů

SensDesk.com (obr. 4) od společnosti HW group je webová služba, do které jsou připojeny IP-snímače teploty, vlhkosti, stavu baterií apod. Uživatel si může na jednom místě přehledně zobrazit aktuální měřené hodnoty snímačů z různých lokalit. Při překročení alarmových mezí nebo při poruše snímače může služba odeslat varovný e-mail. Služba SensDesk.com je zdarma. Je určena pro aktivní snímače s protokolem HWg-Push, které jsou schopny samy navázat spojení. To umožňuje např. připojit do sítě LAN IP-sní­mač teploty bez nutnosti síť konfigurovat nebo sledovat prostřednictvím GSM/GPRS teplotu v kontejneru naloženém na jedoucím nákladním autě.

Použití SensDesk.com je zcela jednoduché: vytvořit si účet a připojit do něj snímač teploty, který hlídá stav klimatizace nebo teplotu v lednicích, dokáže i běžný uživatel. Může použít např. mapový podklad, třídění podle důležitosti nebo konfiguraci zařízení na dálku.

HW group jako výrobce IP-snímačů touto webovou službou vytvořil ucelený měřicí systém. Do SensDesk.com lze připojit snímač teploty HWg-STE Push, monitorovací jednotku Poseidon, monitorovací jednotku s možností komunikace prostřednictvím GSM HWg-Ares a komunikační bránu M-Bus HWg-PWR pro dohled nad spotřebou energie.

IQRF Smart House – komunikační technika pro chytré domy

IQRF Smart House (http://iqrfsmarthouse.org) umožňuje snadno a ceno­vě výhodně inovovat existující technická zařízení budov jejich rozšířením o možnost bezdrátové komunikace a integrovat je do větších systémů bez nutnosti progra­mování.

Klíčovým prvkem jsou moduly transceiverů obsahující vlastní operační systém a zároveň interpret paketů zaslaných buď bezdrátově, nebo prostřednictvím standardního sériového rozhraní. Tato vlastnost umožňuje plné řízení, přístup k síťovým službám (např. párování k síti), konfiguraci zařízení či přímý přístup k jednotlivým periferiím a službám modulu prostřednictvím mechanismu zasílání jednoduchých zpráv (tj. řízení tokem dat). Platforma IQRF je vyvíjena od roku 2010 a v současné době jsou vyráběny moduly několika řad, které jsou využívány v tisících zařízení.

Článek o IQRF Smart House od firmy Microrisc najdou čtenáři v minulém vydání časopisu Automa (č. 4, str. 30).

Chystá se další ročník veletrhu

Pořádající společnost Terinvest oznámila, že 22. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper 2014 se bude konat v areálu brněnského výstaviště od 18. do 21. března 2014.

Petr Bartošík

Obr. 1. Nízkonapěťové měniče frekvence ACS 880 (ABB)

Obr. 2. Kombinovaný svodič přepětí DEHNvenCI (Dehn + Söhne)

Obr. 3. 3G kamera Flajzar

Obr. 4. Uživatelské rozhraní webové služby SensDesk.com (HW group)

Obr. 5. Ovládací panel systému IQRF (Microrisc)