Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Bezpečnost výtahů zajistí technika IXXAT

Statisticky vzato jsou výtahy nejbezpečnějším druhem hromadné dopravy. Zajišťují pohyb osob mezi podlažími v obytných a kancelářských budovách, hotelích, školách nebo nákupních centrech. Z bezpečnostních důvodů musí být v pravidelných intervalech prováděna jejich inspekce. Ovšem jak je to s bezpečností mezi těmito intervaly? Zvláště bezpečnost výtahů ve veřejných budovách, které jsou používány velmi intenzivně, je nutné monitorovat nepřetržitě.

Normy vyžadují, aby ve všech výtazích bylo nainstalováno tlačítko nouzové signalizace a obousměrné dorozumívací zařízení (přehled českých norem, které souvisejí s bezpečností výtahů, je v textu na rastru). V moderních výtazích je ovšem naistalováno množství dalších snímačů, které poskytují informace o provozu výtahu: měří a zaznamenávají zrychlení, rychlost, plynulost chodu atd. Všechny změřené hodnoty se přenášejí do vzdáleného dohledového centra.

Ke komunikaci mezi těmito snímači a řídicím systémem výtahu bývá často používána sběrnice CAN. Ovšem pro přenos dat mezi výtahem a vzdáleným dohledovým centrem nelze sběrnici CAN vzhledem k jejím fyzikálním omezením použít. Pro tento účel je nejvhodnější Ethernet.

Pro převod protokolu CAN na Ethernet, aby bylo možné číst a zobrazovat data z výtahů ve vzdáleném dohledovém středisku, se používá příslušná komunikační brána. Tato brána je jednou stranou – rozhraním CAN – připojena k řídicímu systému výtahu a druhou stranou – ethernetovým portem – k síti LAN budovy.

Komunikační brána CAN@net NT 200 (obr. 1) je nový produkt od firmy HMS pro propojení sítí CAN a Ethernetu. Tato brána s jedním ethernetovým portem a dvěma rozhraními CAN s odpovídajícím softwarem je ideální pro rychlou, snadnou a spolehlivou výměnu dat s nízkou latencí mezi oběma sítěmi.

V aplikacích pro monitorování výtahů jsou k počítači v dohledovém středisku, kde je aplikace nainstalována, prostřednictvím komunikační brány CAN@net NT 200 připojeny jeden nebo dva uzly CAN. Pro tento účel je CAN@net NT 200 k počítači připojena v režimu komunikační brány. Počítač může být vybaven jakýmkoliv operačním systémem (např. Windows, Linux, VxWorks nebo QNX). Data je možné vyměňovat také s vestavnými systémy.

Komunikace mezi počítačem v dohledovém středisku a CAN@net NT 200 je zajišťována standardními sockety TCP/IP a snadno implementovatelným protokolem ASCII, který se stará o přenos dat do monitorovací nebo zobrazovací aplikace. Protože komunikace mezi bránou  CAN@net NT 200 a hostitelským počítačem je realizována standardním protokolem TCP/IP, je možné využít stávající ethernetovou síť v budově. To umožňuje jednoduše modernizovat starší budovy a s minimální investicí času a nákladů využít již existující infrastrukturu.

Shrnuto, komunikační brána CAN-to-Ethernet CAN@net NT 200 umožňuje realizovat snadný a flexibilní přístup k systémům CAN ze sítí LAN nebo internetu. 

Dostupnost na českém trhu

HMS Industrial Networks je dodavatel produktů pro průmyslovou komunikaci. Své výrobky dodává pod těmito značkami:

  • Anybus® – pro propojení provozních sběrnic a sítí průmyslového Ethernetu,
  • IXXAT® – pro sítě CAN, bezpečnostní sítě a sítě v automobilech,
  • eWON®  – pro přístup na dálku a správu průmyslových zařízení.

V České republice distribuuje produkty značek Anybus, IXXAT a eWON společnost FCC průmyslové systémy (www.fccps.cz), produkty eWON rovněž společnost Foxon (www.foxon.cz).

Pro další informace mohou zájemci kontaktovat také obchodního manažera HMS pro CEE Yvana Rudzinského (yvru@hms-networks.com). 

(HMS Industrial Networks GmbH)

Obr. 1. Komunikační brána CAN@net NT 200

 

Bezpečnost výtahů v České republice

V České republice se problematice bezpečnosti výtahů věnují tyto normy:

  • ČSN 27 4002: Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
  • ČSN 27 4007: Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
  • ČSN 27 4011: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Novinky pro CAN FD

Společnost HMS právě uvádí na trh komunikační bránu Ethernet-to-CAN FD IXXAT CAN@net NT 420. Tato komunikační brána může pomoci realizovat komunikaci na velké vzdálenosti prostřednictvím Ethernetu (funguje jako bridge – komunikační most), ale stejně tak může fungovat jako brána – gateway, k připojení PC nebo vestavného zařízení k systémům CAN FD prostřednictvím Ethernetu.

Počítačová rozhraní IXXAT pro CAN FD a CAN jsou typicky používána pro řízení, monitorování, analýzu nebo konfiguraci. HMS nyní uvádí na trh rozhraní IXXAT USB-to-CAN FD pro USB.

Další novinkou je IXXAT CANbridge NT 420, komunikační most, který technikům umožňuje prodloužit dosah jejich systému, aplikovat filtry a pravidla pro překlad při přenosu zpráv, stejně jako oddělit segmenty sítě CAN FD nebo CAN.

IXXAT canAnalyser je diagnostický nástroj pro CAN a nyní také pro CAN FD. Je to program, který se spouští v počítači pod OS Windows a jenž je určen vývojářům a servisním technikům, kteří vyvíjejí a uvádějí do provozu zařízení a systémy s CAN FD.