Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Bezdotykové měření střední radiační teploty

číslo 1/2003

Bezdotykové měření střední radiační teploty

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Střední radiační teplota,
čidla tepelného záření,
geometrické poměry při bezdotykovém měření,
střední radiační teplota,
asymetrie radiační teploty,
emisivita objektu,
tepelná pohoda člověka v prostředí interiéru.

Ing. František Hruška, Ph.D.,
Institut informačních technologií,
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
(hruska@ft.utb.cz)

Lektoroval: doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.
(bejcek@feec.vutbr.cz)

Inzerce zpět