Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Automa a Národní centrum Průmyslu 4.0

Automa, jeden z významných zdrojů kvalifikovaných informací o moderní technice pro průmyslovou praxi, navázala v lednu 2018 mediální spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 (dále jen NCP 4.0). Cílem této spolupráce je informovat o aktivitách NCP 4.0, podílet se na organizaci a mediální podpoře konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích akcí a rovněž přenášet zkušenosti z naplňování cílů Národní iniciativy Průmysl 4.0 do denní praxe.

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky.

Národní centrum Průmyslu 4.0 zahájilo svou činnost 4. září 2017 slavnostním podpisem memoranda. NCP 4.0 vzniklo při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT k podpoře naplňování cílů vládní iniciativy Průmysl 4.0 a na podporu vytváření potřebného výzkumného potenciálu a transferu znalostí do průmyslu. Cílem založení NCP 4.0 je přispívat k zavádění principů průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměřuje se na sdílení informací o technologických řešeních a o dopadu technologického pokroku na společnost, organizuje semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. Jeho mottem je „inspirovat a tvořit český průmysl 4.0“.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou kromě ČVUT v Praze také VUT v Brně, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum. Nyní má centrum celkem dvacet partnerů z řad průmyslových firem, vysokých škol a oborových organizací a tento počet dále roste. Kromě českých partnerů spolupracuje i s významnými zahraničními institucemi DFKI a ZeMA.

Centrum nabízí partnerství na různých úrovních tak, aby se do jeho činnosti mohly zapojit malé i velké firmy. 

Na konci roku 2017 bylo NCP 4.0 vybráno do evropského projektu Digital Innovation Hubs a obstálo tak v náročné konkurenci 137 kandidátů z celkem třinácti nových členských států EU. Titul Digital Innovation Hub - Digitální inovační centrum - potvrzuje, že NCP 4.0 patří ke špičkovým pracovištím digitalizace v ČR a disponuje potřebnou infrastrukturou a zázemím nutným k realizaci takto ambiciózního a důležitého projektu.

Více informací o činnosti centra a partnerství zájemci naleznou na www.ncp40.cz

Radim Adam

Obr. 1. Dne otevřených dveří Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT se zúčastnilo 170 hostů

Obr. 2. Den otevřených dveří byl příležitostí pro to, seznámit se s jednotlivými částmi testbedu


Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 otevřely své dveře firmám a studentům

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádaly 29. ledna 2018 den otevřených dveří, jehož cílem bylo umožnit především malým a středním podnikům navázat kontakty v oblasti průmyslu 4.0 a nahlédnout do činnosti obou subjektů, které fungují v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). V dopoledních hodinách byly dveře otevřené i pro studenty českých středních a vysokých škol.
Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožňuje testovat postupy průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Národní centrum Průmyslu 4.0 má za cíl především šíření osvěty o průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry a je navázáno na projekty realizované v testbedu.
Součástí dne bylo představení činnosti obou subjektů a partnerů z řad akademických, institucionálních a především průmyslových organizací. V prezentačních stáncích seznámili hosty s novinkami v oblasti „chytrých technologií“ partneři NCP 4.0. Siemens prezentoval  „průmyslový operační systém“ MindSphere, bránu do sféry internetu věcí a digitalizace, Škoda Auto software Process Simulate a virtuální realitu v plánování výroby. Svou nabídku představily i firmy Abra Software, DEL, Festo, KUKA Roboter, Factorio Solutions a We Refactor IT. Ve stáncích se dále prezentovaly Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum (SIC) a Západočeská univerzita v Plzni.
„Pořádání dnů otevřených dveří bude mimo odborné konference, workshopy a školení jednou z pravidelných akcí NCP 4.0. a způsobem, jak se otevřít navenek odborné veřejnosti, studentům a firmám a popularizovat, podporovat a šířit osvětu a výměnu zkušeností v oblasti průmyslu 4.0 v České republice,“ shrnují podstatu dne otevřených dveří prof. Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT.
[Zpráva NCP 4.0] (ed)