Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Application Park na veletrhu Hannover Messe

Průmyslové veletrhy se stále více profilují jako odborné akce, mezi jejichž návštěvníky převažují profesionálové v oboru – inženýři, technici, manažeři. Podle čeho se tito lidé rozhodují, které stánky navštíví? V anketě, kterou jsme v časopise otiskli loni v čísle 8-9 (článek Odborné veletrhy očima návštěvníků), dotázaní konstatovali, že úsměv hostesky je potěší, hlučná show spíše otráví, ale k návštěvě stánku je víc než co jiného přiměje, kromě komunikativního a odborného personálu, živá prezentace výrobků.
 
V moderní průmyslové automatizaci se stále více hovoří o všesměrové integraci řídicích systémů a jejich propojení s informační infrastrukturou podniku, a to i v rámci projektů, kde se sejde v jedné výrobní lince technika od různých dodavatelů. Pořadatelé veletrhu Hannover Messe již několik let předvádějí návštěvníkům na ukázkách výrobních linek, že proklamovaná integrace opravdu funguje. Letos to nebude jinak: v hale 17 na ploše 3 500 m2 předvede 75 firem, že jejich produkty dokážou vzájemně spolupracovat v rámci jedné výrobní linky.
 
Ve společné expozici, nazvané Application Park, se sejdou výrobci robotů, řídicích systémů a další automatizační techniky, dodavatelé softwaru i strojírenských komponent. Návštěvník si z expozice odnese dřevěný tác se svým jménem, což je milá pozornost, bude si moci zblízka prohlédnout celý postup jeho výroby, což je poutavá záležitost, ale především mu tam budou k dispozici odborníci, kteří mu podrobně vysvětlí, co se v jednotlivých krocích výroby děje, jak funguje řízení linky a jak spolu všechna zařízení vzájemně komunikují.
 
Application Park, jehož pořadateli jsou VDMA a Hannover Messe a spolupatronem sdružení OSADL – Open Source Automation Development Lab, ukáže nové trendy v automatizační technice. Je to především stále masivnější vstup počítačové techniky a vestavných systémů do řízení strojů a zařízení. Počítačové řízení zde bude pod heslem „otevřená platforma pro pokrokovou automatizaci“ předvádět společnost Beckhoff (u nás zastoupená firmou Dyger). Tato společnost se na počítačové řízení specializuje již více než dvacet let a její výrobky se uplatní nejen ve výrobních linkách, ale i v dalších oblastech automatizace, včetně řízení technického vybavení budov. Beckhoff je jedním z velkých propagátorů ethernetovské sběrnice EtherCAT, zvláště vhodné pro řízení pohonů a podobných úloh s přísnými požadavky na práci v reálném čase. V rámci Application Park chce Beckhoff demonstrovat, že počítačové řízení, založené na výkonných procesorech, např. od společnosti Intel (Intel je také jednou ze zúčastněných firem), dokáže bez problémů plnit úlohy sekvenčního řízení, řízení pohonů, dohledu nad zařízeními, archivace výrobních dat, vizualizace s názornou animovanou grafikou, ale také např. úlohy kontroly výroby s využitím kamerových systémů a nástrojů pro zpracování obrazu nebo náročné úlohy diagnostiky, využívající nejmodernější poznatky z oblasti statistiky a teorie informace.
 
V případě společnosti Beckhoff jsou jako operační systém využívány produkty od společnosti Microsoft (Microsoft, nabízející operační systémy Windows CE a Windows XP Embedded vhodné pro vestavná zařízení, je dalším z partnerů Application Park), ale v rámci přehlídky Application Park bude zřejmý i další trend v moderní automatizaci: stále širší využití operačních systémů Linux.
 
Bližší informace o veletrhu Hannover Messe najdou zájemci v článku na str. 105.

(Bk)