Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Airbus spoléhá na systém komplexního zabezpečení Siemens Siveillance Fusion

Výrobce letadel Airbus, dceřiná firma skupiny EADS, spravuje své systémy pro kontrolu vstupu, videodohled a elektronickou zabezpečovací signalizaci při použití softwaru pro komplexní správu zabezpečovacích systémů Siveillance Fusion od společnosti Siemens. Do centrální platformy pro správu zabezpečení dále přicházejí také údaje z ostatních systémů, např. protipožárních. Firma Airbus tak má neustále dokonalý přehled a kontrolu nad systémy zabezpečení ve všech svých pobočkách a závodech po celém světě.

Zajistit co nejvyšší úroveň zabezpečení ve svých pobočkách a výrobních závodech je pro výrobce letadel, jako je firma Airbus, zcela klíčové. Firma se nejen musí chránit před přirozenými hrozbami, např. požárem nebo přírodními katastrofami, ale jako nadnárodní společnost musí počítat také s nebezpečím teroristických útoků či sabotážních akcí v důsledku aktuální politické situace ve světě. Firma Airbus musí nejen uchránit své zaměstnance a provozní zařízení, ale rovněž zajistit nepřetržitý chod svých provozů. Na všech těchto faktorech kriticky závisí bezpečnost jejích letadel i pověst a hospodářské výsledky firmy.

Výroba letadel je sama o sobě velmi složitý proces. V prostředí zahrnujícím asi 1 200 subdodavatelů a partnerských firem je třeba podle přesně stanovených postupů provádět tisíce činností. Aby se předešlo pozdějším problémům s letadly, a tím možnému ohrožení zdraví či životů cestujících, je nutné pracovat s maximální pečlivostí. Musí být např. zajištěno, aby při výrobě byly vždy použity správné materiály, a byla tak vyloučena možnost vzniku poruchy letadla během jeho provozu.

Středem zájmu je Airbus A380

Jednotlivé komponenty letadel značky Airbus, včetně komponent určených pro Airbus A380 (obr. 1), v současnosti největší osobní letadlo světa, jsou vyráběny na mnoha různých, geograficky vzdálených místech. Vyrobené moduly poté putují z celého světa po souši i po moři na místo konečné montáže ve francouzském Toulouse. Zabezpečit je třeba i tyto dopravní trasy.

K zajištění nepřetržité ostrahy nejen fyzických stanovišť, ale i výrobních a logistických procesů zvolila firma Airbus pro všechny své lokality ve světě softwarovou platformu Siveillance Fusion od společnosti Siemens. Tato platforma je určena pro správu zabezpečovacích systémů založenou na standardech IT. Software umožňuje z centrálních stanic v reálném čase sledovat veškeré parametry související se zabezpečením daných objektů či procesů. Aby bylo možné posuzovat situaci v oblasti zabezpečení jako celek, může platforma Siveillance Fusion přijímat také údaje z jiných oblastí a od jiných výrobců.

Samotná platforma Siveillance Fusion je vynikajícím příkladem posunu paradigmatu v oblasti tzv. interoperability systémů, k němuž v současné době dochází v oboru zabezpečovací techniky. Doposud obvyklé proprie­tární, hardwarově řešené produkty pro kontrolu vstupu, videodohled, detekci vniknutí a ochranu perimetrů jsou stále častěji nahrazovány variabilními systémy budovanými při použití současných prostředků IT se standardními rozhraními, k nimž lze bez problémů připojovat i produkty třetích stran.

Komplexní platforma propojuje mnoho systémů

Přínosy platformy, která umožňuje centrálně spravovat veškeré zabezpečovací systémy a zařízení, pro firmu typu Airbus, jsou zřejmé. Zásadní je, že z ústředí firmy lze nyní v reálném čase sledovat veškeré detaily týkající se zabezpečení výroby i logistiky. Protože tak lze snáze koncipovat a zavádět do praxe normy i standardní osvědčené postupy, je možné dosahovat lepší kvality výroby i jejího zabezpečení. Výsledkem je ucelený nadnárodní koncept komplexního zabezpečení firemních činností (obr. 2).

Systém Siveillance Fusion nabízí běžně známé grafické uživatelské rozhraní ve stylu operačního systému Microsoft Windows, v daném případě přizpůsobené podle požadavků společnosti Airbus. Práce s ním je tudíž pro uživatele v řídicím středisku pro správu zabezpečení převážně intuitivní. To je zvlášť důležité při zobrazování a podpoře toků procesů ve firmě, jejichž jakoukoliv změnu lze snadno promítnout také do softwaru.

Do systému zabezpečení jsou zahrnuti všichni dodavatelé a partneři firmy Airbus. Software Siveillance Fusion např. umožňuje určit každému jednotlivému dodavateli části závodu, do kterých mají jeho pracovníci přístup. Tato funkce je důležitá proto, že výroby každého letadla se účastní početná skupina dodavatelů a partnerů, která se neustále proměňuje. Jednak z toho důvodu, že na trh stále přicházejí nové prostředky a technologické postupy a s nimi noví partneři, a jednak proto, že letečtí dopravci vyžadují letadla stavěná na zakázku s namontovanými specifickými produkty od určitých dodavatelů (mezi nimi je i společnost Siemens se svými speciálními hlásiči požáru).

Kladné hodnocení od firmy Airbus

„Ve společnosti Siemens jsme našli strategického partnera působícího po celém světě, stejně jako my, takže je nám vždy nablízku,“ říká Craig Morton, vedoucí útvaru Security Operations společnosti Airbus, a dodává: „Siemens je schopen podporovat naše aktivity v oblasti zabezpečení po celý životní cyklus našich výrobků. Stejně tak je důležité, že software Siveillance Fusion inherentně umožňuje realizovat zákaznický, variabilní a rozšiřitelný systém komplexního zabezpečení. Konec konců ochrana investic do zabezpečení je také jedním z významných aspektů našeho podnikání.“ 

(Siemens, s. r. o.)

Obr. 1. Velkokapacitní letadlo Airbus A380 pro až 525 cestujících, které je největší na světě

Obr. 2. Systém Siveillance Fusion spravuje ve firmě Airbus zabezpečení na všech jejích pracovištích po celém světě (pohled na finální montáž letadel Airbus A380 v závodě v Toulouse) 


Airbus A380 – vrchol v osobní letecké dopravě

Společnost Airbus, dceřiná firma skupiny EADS (European Aeronautic Defence and Space Company N. V.), je celosvětově předním výrobcem osobních dopravních letadel s více než 100 sedadly. Letecká společnost se sídlem v Toulouse na jihu Francie zaměstnává na 55 000 lidí. Nejdůležitějším produktem společnosti je nyní velkokapacitní letadlo Airbus A380 pro až 525 cestujících s doletem delším než 15 000 km. Jeho komponenty jsou vyráběny ve více než dvanácti různých závodech v Evropě, USA a Asii. Do letadel A380 společnost Airbus nakupuje součásti od více než 1 200 dodavatelů z celkem 32 zemí. Předem sestavené části stroje jsou z výrobních závodů dopravovány do Toulouse ve Francii ke konečné montáži. První Airbus A380 vzlétl v roce 2007, v roce 2011 bylo dodáno 26 letadel. Letadla typu Airbus A380 doposud přepravila asi osmnáct milionů cestujících. V současnosti má společnost Airbus objednávky na dalších 185 strojů typu A380 od leteckých dopravců z celého světa.

Požární ochrana na palubě letadla A380

Firma Airbus se spoléhá na společnost Siemens také při požární ochraně na palubě velkokapacitního dopravního letadla Airbus A380. Za tímto účelem byly vyvinuty speciální požární hlásiče, které garantují eliminaci falešných poplachů. Znamená to, že společnost Siemens zaručuje, že hlásiče spustí poplach jen v případě skutečných známek požáru. Požární hlásiče jsou do částí letadla instalovány při jeho dílčí montáži. Zvláštní pozornost je přitom věnována prostorům letadla nepřístupným za letu. Hlásiče jsou proto umístěny třeba v prostorech pro náklad a v prostorech obsahujících kritickou elektroniku letadla. Hlásiči jsou vybaveny také palubní toalety a prostory určené k odpočinku posádky.