Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Adaptivní výrobní procesy: Industry 4.0 v podání firmy WAGO

Industry 4.0 znamená kompletní digitalizaci průmyslu a integraci dat v rámci celých dodavatelských řetězců, napříč hranicemi podniků. Na veletrhu Hannover Messe společnost Wago představila v podobě tří řešení, která lze okamžitě implementovat v praxi, jaké výhody uplatnění koncepce Industry 4.0 poskytne výrobním firmám.

 

Výměna aplikačních modulů za běhu

Již před několika lety uvedla firma Wago na trh systém DIMA – Decentralized Intelligence for Modular Applications, určený pro procesní průmysl, kde umožňuje dosáhnout značné flexibility. Se systémem DIMA lze realizovat to, co si provozovatelé modulárních zařízení přáli již dlouho: jednotlivé moduly je možné připojovat a odpojovat k řídicímu systému bez nutnosti programování. Modul může být připojen k zařízení, včetně začlenění do řídicího systému, za méně než 3 min. To výrazně zkracuje dobu potřebnou na uvedení do provozu a umožňuje realizovat změny zařízení i za provozu – on-the-fly.
 
Ústředním prvkem systému DIMA je MTP – Modul Type Package. Je to digitální popis aplikačního modulu, který obsahuje všechny informace potřebné k integraci modulu do zařízení. MTP tak hraje roli kybernetické reprezentace fyzického aplikačního modulu v informační síti. Popisuje funkce modulu a začleňuje je do struktury celého zařízení. Na veletrhu Hannover Messe společnost Wago představila koncepci a možnosti systému DIMA na živé ukázce (obr. 1).
 

Kontinuální tvorba hodnot přes hranice podniku

Pro optimální plánování a řízení toku materiálu a zboží potřebují výrobní podniky znát nejen informace o vlastním průběhu výroby, ale také informace od svých dodavatelů a zákazníků.
 
Produkty Wago právě takovou transparentnost umožňují. Například konfigurátor SmartDesigner umožňuje navrhovat WAGO-I/O-SYSTEM se všemi jeho komponentami. Na základě vytvořeného projektu lze konfigurovat bloky svorek, moduly rozhraní a automatizační komponenty. Data včetně 3D modelů jsou dostupná on-line a po přenesení do prostředí Wago zákazník získá nejen fyzický produkt přizpůsobený požadavkům úlohy, ale k němu také kompletní data pro dokumentaci a archivaci stejně jako pro rozvrhování a řízení výroby.
 

Transparentnost aplikačních dat od provozní úrovně po cloud

Pro maximalizaci využití zdrojů potřebují mít výrobní podniky transparentní přístup k informacím o výrobních procesech, výkonnosti strojů a kvalitě výroby. Ačkoliv se v současné době v průmyslových podnicích sbírá ohromné množství dat, zůstávají mnohdy uzavřena v odlišných systémech a v navzájem nekompatibilních formátech. Jedním z cílů koncepce Industry 4.0 je převést tato data na univerzální formát a sdílet je v jednotné síti.
 
Tuto transparentnost dat umožňuje otevřený a modulární řídicí systém Wago-I/O-System řady 750, který tvoří technický základ pro přístup k datům od provozní úrovně po MES, včetně využití cloudu. O sběr dat v provozu se stará více než 500 typů I/O modulů. Data jsou zpracovávána v řídicích modulech a odtud přenášena v zašifrované podobě (SSL) do systému vyšší úrovně nebo do cloudu.
 
Na veletrhu Hannover Messe firma Wago ukázala, jak mohou být data prostřednictvím systému Wago-I/O-System 750 sbírána, zaznamenávána, zpracovávána a přenášena při zajištění vynikající dostupnosti i integrity (obr. 2).
 

Kam pro další informace

V České republice se mohou zájemci o bližší informace obrátit na české zastoupení firmy Wago (www.wago.cz).
WAGO-Elektro spol. s r. o.
 
Obr. 1. Na ukázkové lince se mohli návštěvníci seznámit s koncepcí modulárních zařízení DIMA: celý modul lze nahradit a uvést do provozu za pouhé tři minuty
Obr. 2. WAGO-I/O-SYSTEM 750: více než 500 druhů I/O modulů, 60 řídicích modulů a 40 modulů sběrnic – mimořádně flexibilní řídicí systém je možné přizpůsobit všem požadavkům zákazníků