Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

ABB v prvním čtvrtletí 2013: růst tržeb, větší zisk

Společnost ABB oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2013. Bylo dosaženo vyšších tržeb a navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí se zlepšila také provozní ziskovost. Joe Hogan, generální ředitel ABB Group, poznamenal: „K dobrým výsledkům přispělo vyvážené portfolio a globální základna. Tyto faktory nám umožnily využít příležitosti k růstu na nejistém trhu. Získali jsme například některé významné zakázky v oblasti námořní dopravy, hutnictví a robotiky a zvýšili jsme zakázky z rozvíjejících se trhů o 10 %.“

Celkový objem tržeb v prvním čtvrtletí činil 9 715 milionů amerických dolarů (oproti 8 907 milionům dolarů v prvním čtvrtletí roku 2012) a čistý zisk činil 664 milionů dolarů. Společnost ABB dosáhla dobrých výsledků cíleným růstem v oborech a regionech, kde má konkurenční výhody, zejména v oblasti průmyslové efektivnosti, energetické spolehlivosti a obnovitelných zdrojů energie. Provozní zisková marže EBITDA činila 14,9 %, což je opět v celoročním cílovém pásmu 14,5 až 15,0 %.

„Výrazně se nám dařilo snižovat náklady a zachovávat pevnou kázeň v oblasti režijních výdajů,“ uvedl Hogan. „Efektivním získáváním zdrojů a zvyšováním produktivity jsme ušetřili přibližně 260 milionů USD!“

Podle plánu pokračuje integrace společnosti Thomas & Betts, kterou společnost ABB koupila loni v květnu. Thomas & Betts je přední firma v oboru produktů nízkého napětí v Severní Americe a její akvizice ABB pomohla expandovat do nových zeměpisných oblastí a oborů. Synergické účinky této akvizice pokračují podle plánu a projevují se také vyváženějšími výsledky na severoamerickém trhu. Dobrý výkon opětovně podal tým divize Výrobky pro energetiku.

Společnost ABB dobře vzdoruje pokračujícímu nepříznivému vývoji poptávky i přes­to, že růst v USA v tomto čtvrtletí ještě víc zpomalil a průmyslové investice ve většině Evropy zůstávají nejisté. Zotavení se očekává v nadcházejících čtvrtletích. Po zbytek roku se společnost ABB soustředí na udržení rovnováhy nákladů a růstu.  

(ed)