Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

ABB na veletrhu Amper 2018 představí unikátní digitální řešení

Společnost ABB zve návštěvníky do svého stánku číslo 4.08 v hale P na veletrhu Amper 2018, který se uskuteční ve dnech 20. až 23. března 2018 na brněnském výstavišti. Vzhledem k tomu, že ABB je průkopníkem v oblasti digitalizace, nebudou v expozici chybět unikátní digitální řešení ABB Ability, jimiž společnost chce podpořit digitalizaci výrobních procesů svých zákazníků.

Digitální řešení budou představena ve třech specializovaných blocích. První bude věnován softwaru ABB Ability™ Manufacturing Operations Management (MOM). MOM vychází z aktuální potřeby průmyslových firem zdokonalovat a optimalizovat výrobu a způsob řízení podniku. Představuje kompletní nabídku aplikací pro střední a vyšší management. 

MOM – efektivní řešení snižující náklady

Vše je řešeno v blízkosti fyzických zařízení ve výrobě a zároveň propojeno s podnikovými systémy ERP. MOM tak zpracovává a analyzuje „velká data“, objemné soubory dat získávaných z nejrůznějších zdrojů uvnitř podniku, a převádí je do detailních a přesných informací. Tyto informace umožňují řídícím pracovníkům nejen přijímat správná rozhodnutí, rychle a pohotově reagovat na nastalé situace, ale také připravovat a realizovat plány, optimalizovat výrobu a neustále ji zlepšovat.

MOM nabízí mnoho modulů efektivního řízení. Ty jsou zaměřeny na všechny klíčové oblasti, tedy na podnikové procesy (pro­cess intelligence), výrobu (production intelligence), výrobní činnosti a plánování výroby (MES), ale také na sledování spotřeby energií (energy management).

Aplikace softwaru MOM poskytuje firmám nemalé výhody. Vedle zvýšení celkové efektivnosti zařízení v průměru o 10 až 20 % se výrazně snižuje odpad z výroby (až 42 %) či administrativní náklady o až 47 % díky automatizaci rutinních operací. 

Digitální řešení budoucnosti

Ve druhém bloku ABB představí pokročilé služby, jako jsou ABB Ability Connected Services, Web Services, Alarm Management, Service Port a Smart Sensor.

Například Connected Services obsahuje pět služeb (monitorování a diagnostika stavu, správa zálohování, dálkový přístup, posouzení instalované báze a optimalizace robotu), které lze upravit přesně podle potřeb zákazníků. Tyto služby jsou dostupné jak pro nové, tak pro již nainstalované roboty ABB a jsou poskytovány prostřednictvím webové aplikace MyRobot.

Aplikace Web Services je určena pro roboty a v reálném čase vizualizuje základní stav robotů propojených pomocí vnitropodnikové sítě. Aplikace Robot Web Services tedy umí propojit několik robotů a ukázat jejich momentální stav prostřednictvím jednoho vizua­lizačního panelu, což může být mobilní telefon, tablet nebo i obyčejné PC. 

Prediktivní diagnostikou k optimalizaci provozních nákladů

Správa alarmů (Alarm Management) je systém určený k identifikaci a analýze vzájemných návazností velkého množství alarmů, které jsou generovány řídicími systémy v podstatě všech technologických odvětví. Tento systém sbírá a vyhodnocuje data a generuje hlášení, která jsou k dispozici všem povolaným zaměstnancům. Systém se řídí normou EEMUA 191 (Alarm systems: a guide to design, management and procurement).

Pod názvem ServicePort™ se ukrývá bezpečná platforma, která sleduje stav a výkonnost procesního řízení. To vše umožňuje uživatelům zvýšit produktivitu a kvalitu řízení procesů a eliminovat jeho nedostatky. Analyzuje a rozděluje data s ohledem na instalovaný hardware, ale také s ohledem na softwarové vybavení, řídicí smyčky, a dokonce i na kybernetickou bezpečnost. 

Řešení oceněné Zlatým Amperem

Inovativní a inteligentní řešení ABB Ability™ Smart Sensor bylo poprvé představeno v roce 2016 na veletrhu v Hannoveru, v roce 2017 získalo při své české premiéře prestižní ocenění Zlatý Amper. Tento „chytrý senzor“ umožňuje nepřetržitě monitorovat stav nízkonapěťových asynchronních motorů a poskytuje nejdůležitější informace o jejich chodu (vibrace, teplota apod.). Pokročilé analytické postupy mění získaná data v poznatky, které mohou pomoci zkrátit prostoje motorů až o 70 %, prodloužit jejich životnost až o 30 % a snížit odběr elektrické energie až o 10 %. 

Nástup nové generace digitálních řešení

Součástí třetího bloku je jedno z prvních řešení ABB Ability spuštěné na platformě Azure, Asset Health Center, a demonstrační ukázka EcoSuite.

Asset Health Center představuje řešení nové generace pro řízení výkonu instalovaných zařízení na provozní úrovni. Na českém trhu je přístupné od ledna 2017 a využívá prediktivní a preskriptivní analytické nástroje a modely. Ty jsou přizpůsobeny zákazníkovi ke zjišťování potřeby údržby a stanovení jejích priorit na základě pravděpodobnosti poruch a důležitosti zařízení v kritickém procesu.

Demonstrační ukázka EcoSuite je určena zákazníkům, kteří chtějí mít kdykoliv jasný přehled o dění v jejich závodech, aby tak mohli snadno identifikovat mezery a možnosti optimalizace řízení průmyslového podniku. Umožňuje tak plné propojení reálných dat přímo s manažerskými KPI.

Více informací zájemci najdou na webových stránkách společnosti ABB: http://new.abb.com/cz/amper2018. 

(ABB s. r. o.)

Obr. 1. Systém ABB MOM nabízí mnoho modulů pro řízení výroby, procesní řízení podniku i pro správu energií

Obr. 2. Ukázka obrazovky systému ABB MOM