Aktuální vydání

celé číslo

10

2016

Strategie migrace řídicích a informačních systémů, distribuované řídicí systémy Snímače průtoku a regulační ventily
celé číslo
Domácí automatizace – hračka, spotřební elektronika, nebo seriózní disciplína?

Pojem domácí automatizace může u čtenářů časopisu Automa vyvolávat dojem něčeho, co v porovnání s průmyslovou praxí není tak náročné teoreticky ani realizačně. Dojem něčeho, čím se zabývají doma nadšenci, pro něž je to koníček, nebo dojem něčeho, co se stává spotřební elektronikou, kterou je možné koupit v e-shopu, zasunout do zásuvky, nainstalovat aplikaci do telefonu a bezdrátově propojit. Vše je vyřešeno a složité programování lze vynechat. Tento dojem je vyvolán i tím, že o výhodách a jednoduchosti takové automatizace se píše především v populárních časopisech o bydlení a jim podobných. Tam je předpokládán (a to správně) čtenář jako laik, kterému je třeba podat informaci maximálně zjednodušenou na elementární funkce, často až naivně. Nevyděsit ho nějakou složitostí.   Úvod Jak to ale vypadá v praxi? Stačí dnes do rodinného domu nebo bytu nakoupit a vlastními silami poskládat vedle sebe několik technických zařízení ve špičkovém provedení, pro každé si nainstalovat samostatnou aplikaci do mobilního telefonu a pak vše zvládnout „pouhým“ dálkovým ovládáním? Projděme si genezi jednoho případu, který není až tak hypotetický. Soustřeďme se pro zjednodušení na energetiku domu, na volbu zdrojů, spotřebičů, na toky energií a jejich akumulaci (obr. 1).   Vše s cílem uspořit provozní náklady a pro někoho i s cílem zajistit si pocit ekologického chování a příspěvku k záchraně planety.   Tepelná regulace domu ve všech ročních obdobích V našich zeměpisných šířkách vlastníka domu primárně zajímají zdroje tepla pro vytápění v zimních měsících. Na ně připadá největší podíl z celoročních nákladů. Jako první krok tedy co nejvíce zateplí dům. Jako druhý dokonale utěsní okna. Jako zdroj tepla nainstaluje tepelné čerpadlo. Po chvíli pobytu v takovém prostředí zjistí, že v bytě vzrůstá vlhkost a roste nebezpečí vzniku plísní. Vzduch je vydýchaný a zvyšuje se koncentrace CO2. Takže potřebuje větrat. Když otevře okno, energie a peníze, za které ohřál vzduch uvnitř, „vyletí“ oknem ven. Zavede řízené větrání s rekuperací. Rekuperace ale vzduch zejména v zimě vysušuje. Zavede tedy vlhčení vzduchu. Možná doplní i ionizátor vzduchu. Aby úbytek tepla nebyl tak velký, zavede zónovou regulaci topení a nastaví v každé místnosti jinou požadovanou maximální teplotu. Už nyní má poměrně dost zařízení, která je nutné koordinovat a řídit.   Přijde léto a vlastník domu zjistí, že díky teplu od osob, od chladničky, od vaření, od televize nebo od počítače roste uvnitř teplota, kterou zateplený dům nepustí ven, přičemž pouhým větráním při venkovních teplotách +30 °C se teplota uvnitř nesníží. Zavede tedy chlazení a klimatizaci. Rekuperační jednotka šetří i v létě, kdy odběrem tepla vzduch uvnitř domu ochlazuje (obr. 2). Potom zjistí, že klimatizační jednotka obzvláště ve slunné dny pracuje téměř neustále. To proto, že přes prosklené plochy dovnitř dopadají sluneční paprsky a zahřívají interiér. Nainstaluje venkovní žaluzie a ve slunečných dnech je zatáhne. Interiér se tak zbytečně neohřívá a klimatizace nemusí pracovat tak dlouho. Zatažené žaluzie ovšem do místnosti nepustí denní světlo, takže zapne umělé osvětlení – řízené chytrou elektroinstalací. Tedy stmívané a spínané ve skupinách podle scén a scénářů nebo řízené na konstantní hodnotu osvětlení na pracovním stole.   Řešení energetické náročnosti domácnosti V moderním domě je běžné měření energií, resp. přenos hodnot z elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů do centra, a jejich zobrazení tak, aby byly neustále na očích. Pohled na vývoj hodnot spotřeby s nainstalovanými zařízeními však nikoho neuklidní. Pohony ventilátorů a čerpadel, osvětlení, byť úsporné, vlhčení, chlazení, klimatizace atd. si svůj díl elektřiny vezmou. Ve snaze dosáhnout peněžních úspor vlastník domu hledá, jak snížit platby za elektřinu. Zkusí tedy řídit spotřebiče a spotřebu tak, aby se přesunula do oblasti nízkého tarifu. Paralelně zkusí změnit dodavatele elektřiny. Po kolečku přechodů k levnějším obchodníkům se vrátí k původnímu, protože i ten začne nabízet podobné výhody jako jiní. A jde dál. Začne uvažovat o vlastní elektrárně a o soběstačnosti, alespoň částečné.   Nakoupí fotovoltaické panely (obr. 3). Podle nové legislativy může vlastník domu nainstalovat špičkový výkon až 10 kW, tj. přibližně čtyřicet panelů, aniž by se musel stát podnikatelem, ale nesmí do sítě pustit žádné přetoky. Vše si musí spotřebovat doma za vlastním elektroměrem. Použije tedy řízení okamžité spotřeby podle okamžité výroby vlastní energie, která se stala plně závislou na počasí. Která zařízení v domě takové řízení vůbec umožní? Pračka, lednička, žehlička, vařič nebo televize to jistě nebudou. Nelze je zapínat a vypínat podle toho, jak zrovna plynou mraky nad domem, ale tehdy, když jsou třeba. Brzy zjistí, že když slunce svítí, jsou všichni mimo dům a spotřeba je minimální. Reálná spotřeba domu nastává ráno a večer, tedy v době, kdy slunce ještě nebo již nesvítí naplno. Zkusí přebytky z fotovoltaické soustavy přeměnit zpět na teplo a začne ho akumulovat v bojleru. Velmi dobře lze v létě trvale puštěnou klimatizací akumulovat chladný vzduch, má-li dům vůbec konstrukci, která nějakou akumulaci dovolí. I tak ale má přebytky, které přes den nemá kde uplatnit. Buď nastaví měnič tak, aby nedodával tolik elektřiny, nebo si pořídí bateriové úložiště (obr. 4). A začne přemýšlet, jak ho vlastně využít. Ke snížení špiček v odběru ze sítě a použití jističe pro menší jmenovitý proud? K zajištění elektřiny i v době výpadku sítě? Pak potřebuje vybavení schopné udržet ostrovní provoz. Začne sledovat předpověď počasí. Podle toho může přes noc vybít nebo si ponechat více energie na následující den pod mrakem, kdy by mohl nastat výpadek sítě.   Další zařízení, která směřují do domů a do správy hospodaření s energiemi (managementu energií) v nich, jsou elektromobily. Mohou za určitých okolností sloužit podobně jako stacionární baterie, lze je nabíjet přes noc doma ze sítě nebo přes den i z fotovoltaické soustavy. Jejich primárním účelem je být na cestách, a tak se často nabíjejí mimo vlastní dům. Někdy mohou přivézt domů i přebytek energie, která může být využita třeba i jako záloha při výpadku sítě. Řízení nabíjení a využití elektromobilů je dalším tématem pro využití předpovědi, tentokrát nejen počasí, ale i plánovaných cest na nejrůznější vzdálenosti.   Srovnání domácí a průmyslové automatizace Naznačený scénář je jeden z mnoha možných. I při volbě stejných typů zdroje energií a spotřebičů se budou dvě domovní instalace lišit přinejmenším velikostí, a tedy jinou mírou potřeb zdrojů, jinými prioritami uživatelů, jinou strategií řízení, a tudíž i jinou mírou dosažitelných úspor. Do komplexu domácí automatizace vstupují i další systémy, které s domácí automatizací bezprostředně souvisejí: zabezpečovací systém, kamerový systém a interkom, přístupový systém, ovládání vrat (i těch garážových), zavlažovací systém, bazény, meteostanice, ozvučovací systém, videopřehrávač, asistenční technika pro handicapované.   Každý z nainstalovaných systémů dnes jistě má svoji vlastní aplikaci ke stažení do mobilního telefonu, aby jej bylo možné dálkově ovládat. Zvládne však člověk vše každý den ze svého telefonu ovládat, řídit, natož optimalizovat? Má každý člověk, tedy i většina laiků v populaci, optimální intuici a dost času během dne, aby vše prostřednictvím svého mobilu nastavil podle měnícího se počasí, podle aktuálních tarifů nebo podle topného faktoru tepelného čerpadla, měnícího se v závislosti na venkovní teplotě?   V domě vše souvisí se vším a nalézt optimum nemusí být vždy jednoduché. Snese domácí automatizace nějaké srovnání s průmyslovou? Je to jednodušší disciplína? Je v moderních domech stále ještě méně instalovaných řídicích systémů než v průmyslu nebo ve velkých budovách? Nebo jejich míra už dosáhla takové úrovně složitosti, že praktik i teoretik s průmyslovou praxí mají co dělat, aby našli v takové vícerozměrné soustavě optimum pro všechny obyvatele domu?   Uvedená úvaha vychází z poznatků a ze zpětných vazeb od zákazníků, kteří v domech používají volně programovatelný systém Tecomat Foxtrot. Ten je známý čtenářům časopisu Automa jako průmyslové PLC. Firma Teco jej doplnila a průběžně doplňuje o softwarové funkce a hardwarové moduly, které jsou využitelné jak v průmyslové, tak i v domácí automatizaci. Dává tak praktikům v průmyslu do ruky nástroj, s nímž se mohou pustit i do projektů domácí automatizace bez překonání bariéry přechodu na jiný systém. Foxtrot je přímo napojitelný na internet, má svůj vlastní webový server, komunikační službu TecoRoute a schopnost přímo zapisovat do cloudových databází, jakou je třeba Microsoft Azure, i číst z nich. Stává se tak užitečným nástrojem i pro firmy a odborníky z oboru informatiky, kteří vedeni kampaní IoT (Internet of Things – internet věcí) se začínají poohlížet po zdrojích dat, resp. obousměrných zařízeních komunikujících v reálném čase, nad jejichž daty by uplatnili své zkušenosti z „business inteligence“ provozované nad databázemi v cloudu.   Závěr Uvažujete-li o rozšíření svých aktivit z průmyslové automatizace i do oblasti automatizace domácí, vězte, že i zde naleznete mnoho složitých technických výzev k řešení. I výzev, které jsou nové a zatím neřešené. Vězte, že je na trhu systém Tecomat Foxtrot vycházející z norem a zvyklostí průmyslové automatizace, který zároveň nabízí plnou podporu pro specifické systémy a instalace v domech. Systém, který je nejflexibilnější na trhu, protože si neklade omezení z předurčenosti pouze pro domácí nebo pouze pro průmyslovou automatizaci. Uvažujete-li o přesahu do domácí automatizace, připravte se však na jiný typ zákazníků. Budou to na rozdíl od průmyslových zákazníků, kteří jsou schopni předem zformulovat zadání, většinou laici, s nimiž musíte mít trpělivost při specifikaci požadavků, dále při průběžných změnách zadání i při dlouhodobém poprodejním vztahu. Při úpravách či rozšiřování instalace v domácnosti podle toho, jak se v čase mění život obyvatel domu. Vězte, že se můžete stát i něčím podobným, jako byl dříve rodinný lékař, který znal všechny členy rodiny, všechny jejich neduhy a byl schopen se podívat na zdraví celé rodiny jako na celek. I správa a údržba moderního chytrého domu vyžadují podobný celostní pohled. Odborníci firmy Teco to vědí a svými produkty vás v tom trvale podporují. Fotovoltaika na střeše rodinného domu si vynucuje další specifické řídicí algoritmy. Zvládne je každý laik? Nebo je to úloha pro profesionály? Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.  Obr. 1. Chytrý dům je nejen elegantní, ale i plný technických zařízení, která se vzájemně o4vlivňují Obr. 2. Vnitřní prostředí je třeba udržovat zdravé – jedno ze zařízení pro řízenou výměnu vzduchu s rekuperací se v nízkoenergetických domech stalo nutností Obr. 3. Fotovoltaické panely na střeše rodinného domu si vynucují další specifické řídicí algoritmy – zvládne je každý laik, nebo je to úloha pro profesionály? Obr. 4. Na veletrhu Amper bylo ve stánku Teco předvedeno kompletní bateriové uložiště Homegrid s hybridním měničem Studer firmy Solární panely.cz, řízené PLC Foxtrot nabitým pokročilou řídicí technikou

Informační a elektronické systémy vlaku zaměřené na cestující

Tomáš Tichý, Dobromil Nenutil   Moderní vlak obsahuje vedle elektronických systémů nezbytných pro vlastní jízdu také množství systémů, které jsou orientované na podporu provozu a údržby a na zlepšení komfortu a bezpečnosti cestujících. Mnohé z těchto systémů jsou dále integrovány do informačního a dispečerského systému dopravce a správce infrastruktury. Článek je zaměřen na systémy orientované na cestující. Uvádí funkční i jiné požadavky, které by měly tyto systémy splňovat, a představuje jedno konkrétní řešení – multimediální informační systém UniTrack PIREDI firmy UniControls. Besides electronic systems inevitable for its own operation, a modern train contains also numerous systems which support the train operators, and the service engineers and which strive to increase passengers comfort and security. Many of those systems are integrated into information systems of train operator and infrastructure manager. The article is aimed at the passenger oriented systems. It mentions functional and other requirements which should be met by those systems and it presents one specific solution – multimedia information system UniTrack PIREDI developed by the company UniControls.   1. Úvod Moderní vlak obsahuje vedle elektronických systémů nezbytných pro vlastní jízdu také množství systémů, které jsou orientovány na podporu provozu a údržby a na zlepšení pohodlí a bezpečnosti cestujících. Společnost UniControls se dlouhodobě zabývá vývojem, výrobou a integrací vlakových palubních řídicích a informačních systémů včetně jejich využití v praxi. V oboru informačních systémů zaměřených na cestující postupně získala detailní znalosti potřeb a požadavků cestujících i provozovatelů a objednavatelů dopravy a dalších veřejných institucí, jako jsou koordinátoři integrovaných dopravních systémů, a také konstruktérů vozidel a integrátorů vozidlových systémů. Tyto potřeby a požadavky jsou implicitně vyjádřeny v popisu hypotetického systému, přesněji souboru systémů, který je uveden v kapitole 2 tohoto článku. Většinu z nich splňuje multimediální systém (MMIS) vyvinutý firmou UniControls pod obchodní značkou UniTrack PIREDI (Passenger Information, Reservation, Entertainment and vehicle DIagnostics), který je stručně popsán v kapitole 3.   2. Požadavky na systémy zaměřené na cestující Cestující přijde poprvé do styku s vozidlovými PIS (Passenger Information System) již během čekání na vlak, kdy se potřebuje ujistit o nástupu do správného vlaku a také nalézt dveře vozu poskytujícího jím zakoupené služby. Orientaci mu usnadní dobře viditelné informační tabule sestavené z vysoce svítivých LED, které zobrazují cíl a trasu jízdy vlaku, čísla linek a rezervační čísla vozů. Po nástupu do vozidla získá podrobnější informace o řazení a obsazení vlaku na LCD v nástupních prostorech. Hledání místa k sezení mu usnadní rezervační displeje umístěné přímo nad místy k sezení nebo na stěnách vozových oddílů. Během cesty je průběžně informován o jízdním řádu vlaku, následující stanici a palubních službách, ve své cílové stanici např. o směru výstupu a přípojích, a to jak akusticky prostřednictvím systému vlakového rozhlasu (PAS – Public Address System), tak i na interiérových LCD, popř. LED informačních tabulích. V případě plánovaných výluk, nepředvídaných zpoždění a mimořádných událostí je cestujícímu poskytnuta jasná a srozumitelná informace v podobě předem připravených scénářů mimořádných a nouzových oznámení v akustické i vizuální formě.     Vnímání subjektivní bezpečnosti je posíleno systémem interkomu, který umožňuje obousměrné komunikační spojení cestujícího s vlakovým personálem. Řešení mimořádných situací i prevenci kriminality napomáhá možnost integrace s kamerovým systémem. Cestujícím s omezenou schopností pohybu nebo orientace je poskytována informovanost na stejné úrovni s ohledem na jejich specifické potřeby – tj. akustické informace vně vlaku pro nevidomé, systém přivolání pomoci pro hendikepované, zaručená velikost a čitelnost písma; vše podle požadavků zákonné normy TSI-PRM (Technical Specification for Interoperability – Persons with Reduced Mobility).   Na palubních displejích je možné zobrazovat multimediální obsah, jako např. videosekvence, animace, obrazové prezentace a živé mapy, vše doplněné také volitelným zvukovým doprovodem. Obsah je možné cílit na konkrétní komerční kategorii vlaku, trasu vlaku, geografickou polohu, denní dobu apod. Díky tomu je možné cestujícím poskytnout nové služby, jako např. lokální turistické informace, živý pohled z kabiny strojvedoucího, nabídky služeb dopravce a neobtěžující lokálně cílené reklamy zaměřené přímo na určité cílové skupiny cestujících podle vozové třídy. Stejnou úroveň informovanosti, vylepšenou o interaktivní obsah, lze poskytnout také prostřednictvím vlakového portálu přímo na osobních zařízeních cestujících (chytré telefony, notebooky, tablety). Přístup je zajištěn s použitím vnitřní vozidlové sítě, včetně volitelného rozšíření o službu přístupu k internetu.   Zajištění provozu moderních informačních systémů pro cestující představuje komplexní úlohu i pro dopravce a klade zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu a vlastní informační infrastrukturu. Systémy musí umožňovat maximálně bezobslužný provoz, přitom ale zajistit kompletní kontrolu nad poskytovanými informacemi a možnost osobní intervence obsluhy v kterékoliv fázi jízdy vlaku. Běžný provoz systémů je tedy plně automatický, založený na geografické lokaci polohy vlaku prostřednictvím modulu GPS. Pro tratě s významnými tunelovými úseky je možné doplnit odometrický modul. Vlakový personál může kdykoliv provádět manuální korekce, spouštět scénáře pro mimořádné události a vkládat doplňkové informace. Systém lze řídit z kteréhokoliv vozu vlaku, nebo dokonce dálkově z dispečerského centra. Přechod mezi jednotlivými ovládacími stanovišti je zcela plynulý, bez ztráty kontinuity poskytovaných informací. Informace všech subsystémů lze podávat v několika jazykových mutacích, včetně podpory různých znakových sad. Jazyky je možné automaticky přepínat v závislosti na poloze vlaku.   Palubní systémy jsou doplněny systémem kompletního dálkového managementu mobilních aplikací, který umožňuje dálkovou kontrolu a ovládání vozidlových systémů a správu palubních datových zdrojů. Systém využívá všechny dostupné IP bezdrátové sítě, tj. veřejné a privátní GSM – GPRS, EDGE, UMTS, LTE, GSM-R a WiFi. Transparentně přizpůsobuje datové toky podle jejich aktuální kvality a dostupnosti, stanovuje priority dat podle jejich důležitosti, poskytuje transparentní úložiště dat určených pro dočasně nedostupná vozidla a upozorňuje obsluhu na případnou nedoručitelnost dat. Přístup vozidel je autorizován a veškerá komunikace je plně zabezpečena podle aktuálních bezpečnostních standardů pro provoz v otevřených datových sítích (internet). Služby tohoto systému jsou poskytovány prostřednictvím otevřeného rozhraní webových služeb – web services.   Datový obsah pro jednotlivé systémy je pořizován ve formátu XML, který umožňuje import z dalších informačních systémů dopravce nebo správce infrastruktury. K dispozici jsou softwarové nástroje pro přípravu dat a simulaci vozidlových systémů na PC. Firmware všech zařízení ve vozidle je možné bezpečně na dálku aktualizovat (upgradovat), takže nové vlastnosti realizované softwarem lze přidávat v průběhu celého životního cyklu systému. Systémy používají nejmodernější komunikační prostředky, jako jsou IP drátové i bezdrátové sítě, jazyk HTML5 a webové služby pro vizualizaci, hardwarově akcelerované přehrávání streamovaného videa, architektonický styl SOA (Service Oriented Architecture) a rozhraní API (Application Programming Interface) pro soudobé informační systémy. Zároveň však nabízejí tradiční průmyslová komunikační rozhraní, dlouhodobě používaná v drážní technice, jako např. CAN, MVB (Multifunction Vehicle Bus), sériové komunikace a přímé I/O. Pro zjednodušení zálohování a snížení nákladů na kabeláž jsou zařízení s rozhraním Ethernet přednostně vybavena integrovaným switchem (přepojovačem) s možností připojení do sítě kruhové topologie.   Pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly v soupravách s provozně měnitelným řazením využívají systémy vysokorychlostní sběrnici ETB (Ethernet Train Backbone) podle normy IEC 61375. To umožňuje jejich použití v širokém spektru provozních scénářů od samostatných vozidel přes spřahované jednotky až po soupravy sestavované z jednotlivých osobních vozů a řídicích a hnacích vozidel. Informování cestujících je vždy zajištěno podle skutečného směrování konkrétní části vlaku a přímých vozů včetně automatické rekonfigurace po rozpojení a spojení vlaku, úvrati a obratu soupravy podle plánovaného oběhu.   Všechny přístroje, které jsou součástí systémů, jsou navrženy pro vozidlové prostředí a napájení z palubní sítě. Testovány jsou v celém rozsahu provozních teplot, ověřeny na elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost proti rázům a vibracím a certifikovány podle normy EN 50155. Vzhledem k často omezeným zástavbovým možnostem jak v modernizovaných vozidlech (kde se s instalací dalších zařízení nepočítalo), tak v moderních nízkopodlažních vozidlech (kde je třeba co největší užitná plocha pro cestující) jsou komponenty systémů navrženy jako kompaktní přístroje. Z funkčního hlediska lze jeden přístroj využít pro běh několika softwarových komponent, např. ovládací panel s displejem řídí PIS, PAS, multimediální i kamerový systém, poskytuje datové úložiště a služby ukládání, archivace a distribuce videozáznamů (content server). Systémy jsou vybaveny funkcí vnitřní diagnostiky, urychlující identifikaci a odstranění závady, a to i na dálku.   3. Multimediální informační systém UniTrack PIREDI Multimediální informační systém MMIS, který byl vyvinut ve společnosti UniControls pod obchodním názvem UniTrack PIREDI, se skládá ze šesti relativně funkčně samostatných subsystémů. Lze jej považovat za platformu, obsahující hardwarové a snadno rozšiřitelné softwarové komponenty, která umožní realizaci kompletního systému MMIS nebo jeho vybraných subsystémů a částí podle požadavků zákazníka. Jednotlivé subsystémy mohou být vzájemně propojeny pomocí otevřených komunikačních rozhraní a softwarových služeb a kooperují ve finální sestavě PIREDI. Jednotlivá zařízení PIREDI mohou být sdílena několika jeho subsystémy. Na obr. 1 jsou znázorněna zařízení systému PIREDI v moderním osobním voze.   3.1 Informační systém pro cestující (PIS) Informační systém pro cestující poskytuje audiovizuální informace související přímo s vlastní přepravou cestujícího. Cestující je informován o: směru a trase jízdy vlaku i jednotlivého vozu a o dělení vlaku na trase, následující stanici, směru výstupu a o přestupních vazbách, zastávkách na znamení (včetně signalizace zastávek), čísle vlaku, jeho komerční kategorii, jméně vlaku, čísle linky IDS, pásmech integrovaných dopravních systémů a tarifech, řazení vlaku (včetně např. směru k jídelnímu vozu), plánovaných i neočekávaných mimořádných situacích.   Systém je řízen zcela automaticky v závislosti na poloze vlaku a jeho řazení poskytovaném vlakovým komunikačním systémem. Jsou možné korekce obsluhou nebo kompletní manuální řízení.   Funkce systému jsou realizovány těmito zařízeními: řídicí jednotka s ovládacím displejem DIS-210: je jádrem systému, obsahuje databáze, realizuje grafické uživatelské rozhraní (GUI), umožňuje připojení do bezdrátových sítí a sledování polohy vlaků pomocí systémů GNSS, informační tabule LED EIB a ITLU (obr. 2, obr 3): zobrazují základní informace o trase vně a uvnitř vlaku, umožňují automatické řízení jasu podle okolního osvětlení, informační LCD DIS-218 a DIS-318: zobrazují podrobné informace o trase, typicky v interiéru vlaku. Dodávány jsou v jednostranném i oboustranném provedení.   3.2 Rezervační systém (RES) Rezervační systém poskytuje informace související s rezervací míst ve vlaku. Jsou jimi: rezervační čísla vozů, označení volných a obsazených míst včetně trasy rezervace, označení míst se zvláštní vlastností (např. pro rodiče s dětmi, tichý oddíl, dámský oddíl).   Systém je řízen zcela automaticky v závislosti na poloze vlaku a jeho řazení poskytovaném vlakovým komunikačním systémem. Jsou možné korekce obsluhou. Data jsou distribuována v režimu on-line z centrálního rezervačního systému prostřednictvím subsystému správy mobilních aplikací MOMA. Funkce systému jsou realizovány těmito zařízeními: řídicí jednotka s ovládacím displejem DIS-210: tvoří jádro systému, obsahuje databáze a GUI, rezervační displeje („místenkovače“) SRD-02 a SRD-08: zobrazují informace o místech; dodávány jsou v provedení na těnu, do stěny nebo integrované do nosiče zavazadel, informační LCD DIS-218 a DIS-318: zobrazují rezervační plánky vozu s vyznačením obsazených míst.   3.3 Multimediální systém (MMS) Multimediální systém poskytuje další doplňkové informace pro cestující a zábavní obsah, popř. reklamy v audiovizuální formě. Dále zprostředkovává zobrazení informací jiných subsystémů a externích aplikací pro cestující. Informace jsou připraveny v podobě tzv. playlistů. Jsou to předem dané multimediální sekvence, které mohou zahrnovat audiosoubory, ideosoubory, obrázky, animace, stránky v HTML a aplikace. Provedení sekvencí může být vázáno různými kombinacemi podmínek, vztahujícími se např. k druhu vlaku nebo konkrétnímu vlaku, poloze vlaku, času, státu a jazyku, zobrazení v určité části vlaku apod. Informace o zobrazení každé položky playlistu může být volitelně zaznamenána, a to včetně informace o vlaku, čase a geografickém místě přehrání, popř. o poruše zařízení, která znemožnila přehrání. To umožňuje prokázat dodržení kontraktu s poskytovatelem obsahu.   Vzhled jednotlivých obrazovek pro cestující, sekvence zobrazování jednotlivých informačních kanálů včetně integrace informací z ostatních subsystémů MMIS jsou určeny tzv. timesheety, implementovanými jako šablony stránek HTML 5 s formátováním definovaným CSS3. Obsah videosouborů je streamován po IP síti s využitím hromadné adresace (multicast), takže lze synchronně obsloužit velké množství displejů bez zvláštních požadavků na šíři přenosového pásma. Funkce systému jsou realizovány zařízeními: content server s ovládacím displejem DIS-210: jádro systému, databáze playlistů a timesheetů, server pro webové aplikace multimediálních displejů, streamovací server pro videosoubory, ovládací GUI, multimediální displeje DIS-218 a DIS-318: zobrazují obsah distribuovaný tzv. content serverem.   3.4 Systém hlasové komunikace (PAS) Systém hlasové komunikace zajišťuje hlasovou komunikaci v reálném čase formou hromadného hlášení, adresného hlášení nebo rozhovoru bod-bod. Zprostředkovává také hlasové služby ostatním subsystémům. Systém PAS zajišťuje: hromadná hlášení cestujícím do celého vlaku nebo do vybraného vozu (popř. skupiny vozů) nebo do oddílu, hlasovou komunikaci (telefonii) vlakového personálu, audiokanály pro ostatní subsystémy, např. automatická hlášení PIS, ozvučení informací MMS, koncový bod nouzových volání bezpečnostního systému u vlakového personálu.   Zvuk je přenášen prostřednictvím digitálního streamu v IP síti (VoIP) nebo volitelně prostřednictvím existujících analogových vlakových linek podle vyhlášky UIC 568. Oba způsoby komunikace lze kombinovat a mohou se vzájemně zálohovat. Takto je hlasový výstup realizován jako bezpečná funkce. Funkce systému PAS jsou realizovány zařízeními: rozhlasová ústředna RUV: směrování hovorů, ozvučení vnějších a vnitřních prostor vlaku, telefonní přístroj TEL: základní ovládání systému vlakovým personálem, mikrotelefon pro hlášení a hovory, signalizace příchozích hovorů, ovládací displej DIS-210: pokročilé ovládání a diagnostika – podrobné směrování hlášení a hovorů, zobrazení identifikace a lokace příchozích volání a probíhajících streamů.   3.5 Bezpečnostní systém (CAM) Bezpečnostní systém CAM realizuje funkce dohledu, související s bezpečností cestujících ve vlaku (ve smyslu prevence a ochrany před kriminalitou), funkci komunikace při mimořádných událostech a funkce podpory cestujícím se sníženou schopností pohybu a orientace. Data z kamer, které monitorují vnitřní i vnější prostory, jsou zobrazována na displeji vyhrazeném pro tento účel nebo na ovládacím displeji a jsou ukládána pro další zpracování. Nouzová komunikace umožňuje přivolat pomoc cestujícím. Při aktivaci nouzového komunikátoru se automaticky zobrazí obraz z kamery monitorující přidružený prostor. Nevidomý může prostřednictvím slepecké vysílačky spustit automatickou akustickou informaci o vlaku a signalizovat úmysl nastoupit. Funkce systému jsou realizovány zařízeními: nouzový komunikátor HJT: signalizace nouze a obousměrná komunikace cestujícího s vlakovým personálem, řídicí a ovládací displej DIS-210: informace o příchozí signalizaci, monitorování obrazu kamer, úložiště snímků z kamer, volání služeb dalších subsystémů v závislosti na signalizaci (např. automatická hlášení prostřednictvím PIS a PAS), IP kamera v různých provedeních podle designu interiéru a exteriéru vozidla: monitoruje sledovaný prostor a streamuje video do IP sítě, přijímač pro nevidomé: přijímá signály ze slepecké vysílačky a předává je řízení PAS.   3.6 Diagnostický systém (TELEDIAG) Diagnostický systém monitoruje a vyhodnocuje činnost ostatních zařízení a subsystémů MMIS, ukládá a zobrazuje diagnostické záznamy, využitelné jak pro okamžité odstranění závady na voze, tak pro plánování údržby vozidel, dlouhodobé vyhodnocování spolehlivosti systémů a predikci potřeb prostředků servisu. Diagnostické záznamy jsou ukládány v palubním systému ve formě: časových řad průběhu veličiny (trace record) s konfigurovatelnou periodou vzorkování, okamžitých hodnot (snap record), využívaných zejména pro záznam kumulativních veličin (např. motohodiny), diagnostických událostí (event record), které jsou charakteristické časem vzniku a zániku. Každá diagnostická událost může mít mimo vlastní popis přiřazenou prioritu, závažnost a další průvodní texty, napomáhající pracovníkům údržby v odstranění závady, a to i vícejazyčně pro vozidla v mezinárodním provozu. Vznik i zánik diagnostické události mohou být dále provázeny údajem o poloze vozidla, souborem okamžitých hodnot sledovaných veličin ve volitelném časovém úseku a volitelné vzorkovací frekvenci před vznikem nebo zánikem události a nich. Diagnostickou databázi systému TELEDIAG lze s výhodou využít i k ukládání diagnostiky ostatních subsystémů vozidla, jako jsou např. systém nadřazeného řízení TCMS, pohonné a brzdové systémy, centrální zásobování energií, vodní hospodářství a toalety, řízení dveří, osvětlení či klimatizace. K tomuto účelu je systém vybaven širokým spektrem externích průmyslových rozhraní od prostých digitálních a analogových vstupů přes tradiční sběrnice RS-232, RS-422, RS-485, MVB a CAN až po nově zavedená rozhraní USB a Ethernet. Data diagnostiky jsou dálkově replikována prostřednictvím systému MOMA na pozemní server, kde mohou být využita pro plánování oprav a případné odstavení či náhradu vozidla ještě před jeho příjezdem do depa. Diagnostické informace lze také lokálně vyčítat ze všech vozidel vlaku do jednoho místa prostřednictvím vlakové sítě, a to jak k přímému zobrazení na ovládacím displeji DIS-210, tak prostřednictvím servisního notebooku. 3.7 Systém managementu mobilních aplikací (MOMA) Systém MOMA slouží dopravci jako prostředek správy flotily vozidel vybavených palubními informačními systémy. Zajišťuje dálkovou správu dat aplikací, správu firmwaru a přenos stavových informací. Jednotně zprostředkovává další služby mezi pozemní a vozidlovou částí aplikace pro všechny subsystémy MMIS, popř. i pro další subsystémy vozidel. Systém MOMA jako celek zprostředkovává transparentní komunikační spojení mezi pozemní a vozidlovou částí distribuovaných vlakových aplikací včetně dalších návazných služeb pro snazší implementaci datových přenosů do aplikací s respektováním specifik drážního provozu. Je aplikačně neutrální, obsah přenášených dat je záležitost konkrétní aplikace. Umožňuje sdílení úzkého a málo kvalitního přenosového kanálu (typicky GPRS) několika aplikacemi se zaručením priorit a ochrany pásma před zahlcením (QoS – Quality of Service). Systém MOMA poskytuje aplikacím tyto služby: zabezpečení přenosu: autentizace a šifrování, identifikace vozidla a zařízení, informace o stavu spojení s vozidlem (on-line, off-line, poslední čas připojení), periodický přenos stavové informace z vozidla: základní stavová informace vždy obsahuje identifikaci vozidla a jeho polohu a lze ji rozšířit o stavové informace aplikace (např. navolené číslo vlaku, aktivní playlist), přenos datového balíku do vozidla nebo z vozidla: je zajištěno automatické navazování přerušených přenosů včetně dokončení rozpracovaných transakcí, aplikace je informována o všech změnách stavu přenosu včetně akceptování balíku protistranou, překročení časového limitu apod., oboustranná rozdílová synchronizace dat mezi pozemní a vozidlovou částí aplikace, zajišťující minimalizaci datových přenosů při přírůstkové aktualizaci velkých datových balíků, včetně uvědomění o stavu přenosu, přenos instantních zpráv mezi vozidlovou a pozemní částí aplikace, včetně potvrzení doručení a uvědomění o stavech přenosu.   Systém MOMA se skládá z pozemního serveru MOMA-S a vozidlových klientů MOMA-C. Vozidlový klient MOMA-C lze umístit v různých vozidlových zařízeních a využít několik přenosových kanálů (např. GSM, LTE, WiFi) s automatickou volbou nejlepšího dostupného kanálu. Klient je možné realizovat též jako distribuovaný klient s přenosem dat i do vozů, které nejsou vybaveny bezdrátovou komunikací, prostřednictvím vlakové páteřní sítě WTB nebo ETB. Spojení MOMA-S a MOMA-C a autorizace klientů jsou zabezpečeny šifrovanou virtuální sítí OpenVPN, a umožňují tedy provoz i v otevřených sítích (sítě veřejných operátorů GSM, WiFi, internet).   Server MOMA-S je implementován jako dvoustupňový. První stupeň tvoří server OpenVPN, zajišťující autorizaci vozidlových klientů a volitelně i certifikační autoritu pro vydávání vozidlových certifikátů. Součástí serveru OpenVPN je unikátní nadstavba QoS, umožňující řídit datové toky i v sítích, ve kterých nejsou pod kontrolou nižší vrstvy IP protokolů využívané klasickým QoS – typicky jde o sítě veřejných operátorů GSM, kde vinou velké latence a frontování u operátora tradiční QoS selhává. Druhý stupeň je aplikační server implementující interní webové služby (Web Services) systému MOMA a externí webové služby pro přístup pozemních aplikací. Interní i externí rozhraní MOMA-S dovolují připojit aplikace třetích stran (včetně klientů MOMA-C implementovaných třetími stranami). MOMA-S dále obsahuje úložiště pro uložení přenesených dat. Je vybaven webovým administrátorským rozhraním, které podle nastavených uživatelských přístupových práv umožňuje: sledování stavů vozidel včetně jejich polohy na mapě, monitorování stavů jednotlivých datových přenosů, statistiky přenosů, prohlížení přenesených datových balíků, zakládání nových datových balíků pro přenos, zahájení a rušení datových přenosů, posílání komunikačních zpráv.   Pozici systému UniTrack PIREDI v kontextu integrovaného železničního informačního systému znázorňuje obr. 4.   4. Závěr Aby železnice obstála v konkurenci ostatních druhů dopravy, musí nabídnout nové služby všem subjektům železničního systému – dopravcům, správcům infrastruktury, a především cestujícím. Tyto služby vesměs vyžadují výměnu značného množství informací mezi subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemními systémy. Vybavení vozidel vysokokapacitní komunikační infrastrukturou je tedy podmínkou jejich realizace. Vlaková komunikační síť potřebných vlastností založená na komunikaci Ethernet a protokolu IP je již standardizována (IEC 61575). Standardizace jejího propojení s pozemními systémy bude dokončena v roce 2016. Norma IEC 61375 byla firmou UniControls implementována a tvoří základ systémů skupiny UniTrack, tj. i systému Uni- Track PIREDI.   Standardizační úsilí se nyní zaměřuje na multimediální a telematické systémy ve vlacích, konkrétně na specifikace funkcí a rozhraní subsystému kamerového dohledu, subsystémů poskytujících služby orientované na cestující, strojvedoucího, osádku vlaku, údržbu a dopravce. Firma UniControls je členem příslušné standardizační pracovní skupiny, což jí umožňuje promítnout průběžné výsledky práce na standardech do svých řešení.   Literatura: [1] ČSN EN 61375-1 Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 1: Obecná architektura. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. [2] IEC 62580-1 Electronic railway equipment – On-board multimedia and telematic subsystems for railways – Part 1: General architecture. International Electrotechnical Commission, 2015.   Ing. Tomáš Tichý (tichy@unicontrols.cz), Ing. Dobromil Nenutil (nenutil@unicontrols.cz), UniControls a. s. Praha   Obr. 1. Zařízení systému UniTrack PIREDI v osobním voze Obr. 2. Informační LED tabule EIB Obr. 3. Informační LED tabule ITLU Obr. 4. Systém UniTrack PIREDI v kontextu integrovaného železničního informačního systému   Tab. 1. Zkratky spojené s informačními a elektronickými systémy vlaku (a systémem PIREDI firmy Unicontrols) Zkratka Význam Poznámka ATS Automatic Train Supervision   CAM   bezpečnostní kamerový systém (UniControls) DIS    ovládací nebo informační displej (UniControls) EIB   vnější informační panel s LED (UniControls)  EPNEV    přijímač systému pro nevidomé (UniControls)  ETB  Ethernet Train Backbone vlaková páteřní síť podle IEC 61375  HJT    nouzový komunikátor (UniControls)  ITLU    informační panel s LED (UniControls)  MMIS MultiMedia Information System  multimediální informační systém  MMS  MultiMedia System  multimediální systém  MOMA    systém správy mobilních aplikací (UniControls)  MOMA-C    vozový klient systému MOMA (UniControls)  MOMA-S    pozemní server systému MOMA (UniControls)  PAS  Public Address System  systém hlasové komunikace  PIREDI  Passenger Information, Reservation, Entertainment and vehicle DIagnostics  informační, rezervační a diagnostický systém (UniControls)  PIS  Passenger Information System  informační systém pro cestující  RES  Reservation System  rezervační systém  RUV    rozhlasová ústředna vlaku (UniControls)  SIG SJV    směrovka k jídelnímu vozu (UniControls)  SIG WC    signalizace stavu WC (UniControls)  SRD    rezervační displej/místenkovač (Unicontrols)  TCMS  Train Control and Monitoring System  systém nadřazeného řízení  TEL    telefonní přístroj (UniControls)  TELEDIAG    diagnostický systém (UniControls)  TSI-PRM  Technical Specification for Interoperability – Persons with Reduced Mobility  technická specifikace pro interoperabilitu – osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích systémů (část 3)

Mario Chiock, Del Rodillas   Článek popisuje, co hrozí průmyslovým řídicím systémům z hlediska kybernetické bezpečnosti, a shrnuje, jak těmto hrozbám čelit. Uvádí devět základních funkcí, které by měla splňovat moderní platforma pro zabezpečení průmyslových řídicích systémů, aby zajistila maximální dostupnost zařízení a přitom je ochránila před existujícími i dosud neznámými hrozbami.   Článek je redakčně upravenou verzí studie Defining the 21st Century Cybersecurity Protection Platform for ICS společnosti Palo Alto Networks. První dvě části článku byly zveřejněny v č. 2/2016, str. 34–36, a v č. 4/2016, str. 42–44.   2.5 Detekce neznámého malwaru a prevence proti němu Dále je třeba zabývat se otázkou, jak se vypořádat s neznámým malwarem, který se šíří v komunikační síti ICS. To je úkol centrálního jádra pro inteligentní rozpoznávání hrozeb. Moderní bezpečnostní platforma musí izolovat místo v síti s podezřelou komunikací a poslat informace bezpečnostnímu jádru, které provede rychlou automatickou analýzu a navrhne ochranná opatření jako spuštění antivirového programu, úprava slabého místa apod. Komponenta, která má tuto funkci, může pracovat samostatně, ale efektivnější je tehdy, když je součástí kompletní platformy. Potom může automaticky nejen analyzovat hrozby, ale také poskytnout ochranným zařízením, tj. firewallům, návrh opatření. Detekce je totiž užitečná, ale svého efektu dosahuje jen v uzavřené smyčce. Protože bezpečnostní jádro sbírá různé informace i s jejich kontextem, je analýza velmi efektivní a pomáhá se vypořádat i s útoky typu zero day. Při výběru vhodné platformy je tedy třeba být opatrný na taková řešení, která uživateli jen oznámí, že má problém, ale s jeho řešením mu nepomůžou. Na obr. 6 je ukázán koncept řešení, které rychle odhalí neznámé hrozby a pomůže je zastavit. Jestliže takový systém navíc podporuje vytváření bezpečnostních elektronických podpisů, pomůže i těm zákazníkům, kteří jsou citliví na sdílení souborů mimo hranice podniku.   2.6 Obrana proti útokům typu zero day na koncová zařízení V dalším textu bude věnována pozornost ochraně terminálů HMI, řídicích serverů, pracovních stanic a počítačů administrátorů s privilegovaným přístupem. Na těchto počítačích je provozován software, jehož slabá místa mohou být napadena i na dálku – tento útok se nazývá remote exploit. Uživatel také může podvodný malware spustit sám, úmyslně nebo omylem. Tradiční systémy zabezpečení koncových zařízení hledají signatury, řetězce a chování typické pro kybernetický útok. Takto lze ovšem zastavit jen útok známým malwarem, pro dosud neznámý malware nebo exploit takový typ ochrany vyžaduje značný výpočetní výkon, a přesto je jeho účinnost dosti problematická. Koncová zařízení ICS přitom neohrožují jen útoky zero day v pravém slova smyslu, ale i útoky známým malwarem a již prozrazenými exploity, proti nimž není koncové zařízení dostatečně chráněno, protože od poslední aktualizace jeho softwaru uplynula značně dlouhá doba.   Přístup, který hledá známé signatury, tedy může být jen jednou z variant, ale systém, který zastaví i neznámý exploit, musí účinně blokovat všechny metody používané exploity a malwarem [8]. Každoročně se objeví velké množství nového malwaru, ovšem počet metod průniku, které malware používá, je v řádu desítek až stovek a ročně se objeví jen dva až čtyři nové exploity. To je množina, s níž už lze pracovat. Přestože exploit často využívá kombinaci metod, jimiž se snaží systém napadnout, většinou stačí zablokovat i jen jednu z nich, aby byl útok odvrácen. Ukazuje se, že účinnější je soustředit se na to, jak útok zastavit, než hledat typické řetězce a chování malwaru. Tato metoda je použitelná také pro ověřování instalačních balíčků stažených ze stránek dodavatele softwaru, zda neobsahují trojské koně, podobné např. viru Energetic Bear. Také účinně zabraňuje pokusům o instalaci neautorizovaného softwaru. To, že instalaci nového softwaru je třeba autorizovat, pomáhá udržovat kázeň a přehled o tom, jaký software je na koncových zařízeních nainstalován.   Systém ochrany koncových zařízení využívající popsaný způsob obrany před útoky typu zero day musí také spolupracovat se systémem ochrany komunikační sítě a komunikovat s centrálním jádrem pro detekci hrozeb (obr. 7).   2.7 Centralizovaná správa a reportování Průmyslové řídicí systémy ICS jsou zpravidla velmi distribuované: někdy zahrnují jen jednotlivé stroje a linky v jednom závodě, ale jindy také různé geograficky vzdálené závody nebo např. u distribučních sítí kompresorové stanice plynovodů či rozvodny elektrické sítě. Platforma zabezpečovacího systému musí zajišťovat jejich centralizovanou správu. Spíše než sice centralizované, ale jednotlivé samostatné bloky je výhodnější mít jednu platformu pro všechny potřebné funkce: správu bezpečnostních pravidel, prevenci útoků, databázi povolených URL atd. Systém musí být schopen efektivně agregovat lokálně získané informace a vytvářet konsolidovaný pohled na celý provoz. To výrazně pomáhá při vyšetřování incidentů a při tvorbě podpůrné dokumentace vyžadované při auditu.   2.8 Zabezpečení mobilních zařízení a virtualizovaných systémů Mobilní zařízení a virtualizovaná datová centra zatím nejsou zcela běžnou součástí ICS, ale mnohé významné podniky již zjistily, že využití této techniky pomáhá zvýšit efektivitu a snížit náklady. Začínají se tak využívat např. mobilní terminály HMI v podobě průmyslových tabletů, vhodných pro práci přímo v provozu. Pro zajištění bezpečnosti musí i tato zařízení konzistentně respektovat všechna bezpečnostní pravidla. Některé organizace také již začaly slučovat fyzické servery určené pro aplikace, SCADA, Historian atd., do několika virtualizovaných strojů s jedním supervizorem. Většina uživatelů ICS je při využití mobilních zařízení a virtualizace váhavá, ale jejich čas přichází. To je spojeno s novými požadavky na zabezpečení virtualizovaného prostředí, např. zabezpečením komunikace horizontálním směrem, mezi jednotlivými stroji. Ať už je stupeň využití virtualizace a mobilních zařízení v podniku jakýkoliv, s ohledem na budoucnost je třeba vybírat takové zabezpečovací systémy, které si i v tomto případě mohou poradit.   2.9 Výkonné API a rozhraní pro správu podle průmyslových standardů Platforma, která je vybavena popsaným inteligentním jádrem, přesto potřebuje mít možnost začlenění dodatečných modulů, které pokryjí dříve nepředvídatelné potřeby nebo dodají nové funkce. Proto musí platforma podporovat rozhraní pro správu podle průmyslových standardů a otevřená rozhraní API (Application Programming Interface). Tato rozhraní společně umožní integraci systémů třetích stran, potřebných např. pro zlepšenou správu a konfiguraci bezpečnostních pravidel, analýzu logů, reportování a další důležité bezpečnostní funkce. Například systémy SIEM (Security Information and Event Management) jsou samy o sobě velmi výkonné a dokážou agregovat data z mnoha zdrojů, včetně komunikační sítě, serverů, databází i ze zabezpečovacího systému.   V uplynulých několika letech byly vytvořeny standardy zabývající se speciálně kybernetickou bezpečností kritické infrastruktury a ICS. Jde např. o standardy NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation – Critical Infrastructure Protection) pro elektrické rozvodné sítě nebo CFATS (Chemical Facility Anti-Terrorism Standards) pro chemický průmysl. Normy ISA 62443 (Network and system security for industrial-process measurement and control, původně označená a stále běžně známá jako ISA S-99) nebo NIST Special Publication 800-82 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security mohou sloužit jako průvodce a doporučení pro implementaci zabezpečovacího systému. Nejnovější normou je NIST Cybersecurity Framework (CSF). Splnění podmínek této normy je povinné pro vládní agentury USA, ale současně může být dobrým návodem pro všechny podniky kritické infrastruktury [9]. Podniky, které budou používat 21st Century Cybersecurity Protection Platform, budou schopny lépe plnit podmínky uvedených norem, snáze projdou bezpečnostním auditem, ale především budou odolnější proti všem kybernetickým hrozbám.   Vyčerpávající popis NIST CSF není úkolem tohoto článku, ale v tab. 1 je alespoň přehledově uvedeno, jaké funkce NIST CSF popisuje a jak souvisejí s 21st Century Cybersecurity Protection Platform od Palo Alto Networks.   3. Závěr Kybernetické hrozby namířené proti ICS dosáhly takového stavu, že současné metody obrany přestávají být účinné. Jsou třeba nové platformy, které se dokážou vypořádat s různými typy hrozeb a zaručí maximální dostupnost průmyslových zařízení. Tyto platformy, aby dokázaly útok zastavit už v samém počátku, musí kombinovat zabezpečení komunikační sítě a zabezpečení koncových zařízení s inteligentním jádrem pro detekci hrozeb. Navíc musí přinášet podrobný přehled na aplikační a uživatelské úrovni. Taková platforma musí nejen detekovat hrozby, ale také předcházet útokům, a to i těm dosud neznámým. Nebezpečí spojená s provozem kritické infrastruktury a průmyslových zařízení jsou zkrátka tak velká, že nic jiného než prevence nepřipadá v úvahu. Nakonec, platforma musí být snadno použitelná a ovladatelná a musí spolupracovat s ostatními zabezpečovacími systémy.   Literatura: [8] Enterprise Security Platform [online]. Webové stránky produktu. Palo Alto Networks, Inc., Santa Clara, USA, 2007 až 2015 [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <https://www.paloaltonetworks.com/products/platforms.html> [9] ANSI/ISA-62443-1-1: Security for Industrial Automation and Control Systems, Part 1: Terminology, Concepts, and Models. ISA, 2007. [10] Forrester Research. Developing a Framework to Improve Critical Infrastructure Cybersecurity [online]. Prepared for NIST, 2013. [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <http://csrc.nist.gov/cyberframework/rfi_comments/040813_forrester_research.pdf> [11] Traps: Advanced Endpoint Protection [online]. Palo Alto Networks, Inc., Santa Clara, USA, 2015 [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/paloaltonetworks-com/en_US/assets/pdf/datasheets/Endpoint/endpoint-protection.pdf> [12] NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity [online]. National Institute of Standards and Technology, 2014 [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf>   Upozornění: Tento článek vyjadřuje osobní názory autorů, nikoliv oficiální stanoviska firem, pro něž autoři pracují. Článek je určen pro vzdělávací účely, nikoliv jako propagace firem, pro něž autoři pracují, ani jiných firem.   Mario Chiock, American Petroleum Institute, Del Rodillas, Palo Alto Networks   Mario Chiock, Cybersecurity & Disruptive Technology Executive Adviser, American Petroleum Institute Mario Chiock dříve pracoval jako náměstek pro kybernetickou bezpečnost (CISO) ve společnosti Schlumberger a získal velké zkušenosti v oboru zabezpečení ICS určených pro těžbu ropy a zemního plynu. Je také aktivním členem společnosti ISSA (Information Systems Security Association) a dobrovolným školitelem programu Certified Information Systems Security. Byl členem správních a dozorčích rad společností WatchFire (nyní IBM), McAfee, ISS (nyní IBM), Qualys, Solera Networks (nyní Blue Coat) a v současné době je aktivním členem správní rady firmy Palo Alto Networks a dozorčích rady firem Onapsis a Watchful Software. Je předsedou podvýboru pro kybernetickou bezpečnost společnosti American Petroleum Institute (API) a jedním ze zakladatelů střediska pro výměnu informací o bezpečnostních hrozbách ISAC (Information Sharing and Analysis Center) v oblasti těžby ropy a zemního plynu.   Del Rodillas, Senior Manager, SCADA and Industrial Controls Cybersecurity, Palo Alto Networks Del Rodilas vystudoval elektrotechniku na Univerzitě Santa Clara (master of science) a titul MBA získal na Whartonově škole při Pensylvánské univerzitě. Pracoval a pracuje na mnohých projektech v oblasti distribučních sítí, těžby ropy a zemního plynu, dopravy i průmyslové výroby.   Obr. 6. Nativní funkce pro vytváření zabezpečeného prostředí pro běh počítačových aplikací, která neznámé hrozby převede na známé a doporučí potřebná opatření Obr. 7. Pokročilý systém zabezpečení koncových zařízení zastavuje útoky a současně komunikuje s inteligentním jádrem pro detekci hrozeb   Tab. 1. Vztah NIST CSF a 21st Century Security Platform Funkční oblasti NIST CSF Odpovídající funkce v 21st Century Security Platform   identifikace identifikace provozu v síti s využitím velmi jemné segmentace aplikace, protokoly ICS, funkční protokoly definování uživatelů a skupin uživatelů, povolené a zakázané IP adresy, země podezřelé programy, datové řetězce, URL, domény ochrana omezení počtu vektorů hrozeb včetně aplikací, protokolů, domén, URL, uživatelů a segmentů ochrana neaktualizovaných systémů před exploity typu zero day a neznámým malwarem ochrana před podvodným použitím protokolů ICS zabezpečení mobilních zařízení a virtualizovaného prostředí ochrana před únikem dat detekce detekce neautorizovaných akcí (ať podvodných, nebo nechtěných) dešifrování šifrovaných přenosů, aby bylo možné identifikovat malware přenášený zašifrovanými zprávami detekce známých hrozeb a detekce neznámých hrozeb (IPS, antivirové programy, detekce podvodných domén a URL, příkazů a útoků označovaných jako Son of Stuxnet) detekci lze realizovat v koncových zařízeních i v síti reakce sdílení informací spojených s hrozbami mezi aplikacemi a uživateli zvyšuje účinnost reakce a umožňuje zjistit původ hrozby inteligentní jádro pro detekování hrozeb v cloudu automaticky analyzuje hrozby a doporučuje obranné opatření pro komunikační síť i koncová zařízení analytické funkce obohacuje integrace s jinými typy zabezpečovacích systémů, např. SIEMS náprava doporučení pro prevenci útoků jsou z inteligentního jádra v cloudu automaticky doručena všem koncovým zařízením informace ze všech postižených zařízení jsou přenášeny do systému centralizované správy a mohou být zprostředkovány dalším součástem systému snadná implementace segmentace a vytvoření dodatečných bezpečnostních pravidel zvyšují zabezpečení systému

Průmyslové teplotní spínače a termostaty

Teplotní spínače a termostaty zahrnují širokou oblast výrobků, určených k plnění různých funkcí a úloh: od běžných domovních a průmyslových funkcí po náročné bezpečnostní úlohy v energetice, petrochemii a dalších oblastech. Následující odstavce předkládají stručný přehled principů se zaměřením na spínače používané v průmyslu.   Co je to termostat? Termostat je všeobecně užívaný název pro zařízení udržující teplotu na zvolené úrovni v uzavřeném prostoru. Výrobci pod tímto názvem často nabízejí také pokročilé PID regulátory (proporcionální, integrační, derivační) s možnostmi podrobného nastavení. Termostat je však v technické praxi teplotní spínač, resp. dvoupolohový regulátor teploty, v některých případech doplněný proporcionální řídicí složkou. Teplotní spínače jsou v průmyslu určené spíše než k řízení regulovaných soustav k signalizaci dosažené úrovně teploty, zpravidla jako prvky s bezpečnostní funkcí. Uvedené vyloučení funkce řízení nelze brát zcela doslova. Jistě jsou použitelné i u jednoduchých systémů k udržování teploty na zvolené úrovni, s určitým překmitem regulované veličiny. Označení termostat a teplotní spínač jsou do jisté míry zaměnitelné, jejich společný znak představuje kombinace měření a spínání v jediném zařízení.   Základní terminologie teplotních spínačů Obrázek obr. 1, převzatý z [1], znázorňuje popis některých základních pojmů používaných ve spojení s teplotními spínači. Nastavitelným rozsahem se nazývá oblast, ve které lze nastavit teplotu aktivace spínače. Aktivace může nastat při nárůstu (zvýšení) nebo poklesu (snížení) teploty. Teplota aktivace je teplota, při níž je aktivován spínač, který rozepne nebo sepne obvod. Přesnost zadané hodnoty udává pásmo, v němž dochází k opakovaným aktivacím spínače. Hystereze, někdy označovaná též jako mrtvé pásmo nebo diference, představuje rozdíl mezi žádanou teplotou aktivace a deaktivace spínače.   Je-li např. vysokoteplotní spínač nastaven tak, aby byl aktivován nárůstem teploty nad 100 °C, a k deaktivaci dochází při poklesu teploty pod 90 °C, je hystereze 10 °C. Tolerance znamená opakovatelnou přesnost hodnoty deaktivace spínače.   Klasifikace teplotních spínačů Teplotní spínače lze rozdělit podle různých hledisek. Jeden ze základních způsobů dělení je podle konfigurace spínače. Na obr. 2 jsou znázorněny čtyři základní možnosti konfigurace spínačů: SPST, SPDT, DPST a DPDT, které se v praxi vyskytují i v mnoha dalších modifikacích.   Počet pólů na spínači určuje, kolik samostatných okruhů lze spínačem ovládat. Z obrázku je zřejmé, že spínačem s jedním pólem (SPxx) lze ovládat pouze jediný okruh, spínačem se dvěma póly (DPxx) dva samostatné okruhy. Počet poloh určuje počet výstupních svorek pro každou vstupní svorku. Výběr vhodného spínače ovlivňuje nejen požadovaná konfigurace, ale i elektrické charakteristiky spínaného obvodu – napětí, proud a výkon.   Další způsob rozdělení teplotních spínačů je možný podle místa měření teploty. V průmyslu se monitoruje teplota uvnitř technologických celků, např. v potrubí nebo v nádržích, prostorová teplota a teplota na povrchu zařízení. Místo měření výrazně ovlivňuje výběr vhodného teplotního spínače, především s ohledem na použitý princip měření. Princip měření a vyhodnocování teploty je dalším z možných způsobů členění spínačů. Teplotní spínače pracují na různých principech (elektronické spínače, elektromechanické spínače – bimetalové, kapalinové, parní a plynové) a jejich použitelnost je zpravidla omezena rozsahem teplot, pro který je teplotní spínač určen.   Elektronické spínače Jako elektronický teplotní spínač je označováno analogové nebo digitální zařízení, kde vstupním signálem je buď hodnota unifikovaného výstupního signálu senzorů teploty s rozsahem 0 až 50 mA, 0 až 10 V DC, nebo neupravený signál senzorů teploty. Nejčastěji jde o odporové senzory teploty (Pt, Ni, Cu) nebo termočlánky (J, K, N, S, B, R, …) – viz tab. 1. Výstupem je jeden nebo několik spínačů, popř. unifikovaný výstupní signál. Ve většině případů výrobci nabízejí univerzální zařízení umožňující operativní volbu použitého vstupního signálu. Konfigurovat bod aktivace spínače, hysterezi a volit vstup lze softwarovým nastavením nebo tlačítky umístěnými zpravidla na přední straně zařízení. Moderní výrobky umožňují detekovat přerušení obvodu senzoru teploty aktivací nebo deaktivací spínače. Nabídka elektromechanických spínačů rovněž zahrnuje provedení, kdy elektronická část se senzorem teploty tvoří kompaktní celek přednostně určený pro bezpečnostní úlohy. K přímému akčnímu zásahu na řídicím prvku dochází bez účasti centrálního řídicího systému, který dostává pouze informaci o provedeném zásahu. Napájení elektronických spínačů zajišťuje přímo spínaný obvod nebo samostatné externí napájení.   Přesnost elektronických spínačů se pohybuje mezi ±0,50 až ±0,05 % z rozsahu v závislosti na technické vyspělosti zařízení a na použitém senzoru teploty. Při vyhodnocování přesnosti je třeba posuzovat celkovou přesnost měřicího řetězce, tedy od senzoru teploty přes převodník až po svorky spínače, včetně montážních a technologických vlivů.   Příklady elektronických teplotních spínačů jsou uvedeny na obr. 3 a obr. 4. Na obr. 3 je spínač se zobrazovačem 5714D výrobce PR electronics. Jde o univerzální zařízení podporující proudové i napěťové unifikované vstupní signály nebo přímé připojení senzorů teploty. Výstup tvoří dva nezávislé spínače (relé) typu SPDT a proudová smyčka 4 až 20 mA. Na obr. 4 je znázorněn teplotní spínač One Series Safety od výrobce United Electric Controls. Jde o teplotní spínač pro náročné úlohy hlídání teploty kapalin a plynů s certifikací pro SIL 2 a pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Detailní informace o obou výrobcích jsou na webových stránkách výrobců.   Elektromechanické spínače Základ elektromechanických teplotních spínačů tvoří systémy snímání teploty používané u dilatačních nebo tlakových teploměrů. Spínaný výstup tvoří mechanické, magnetické nebo indukční spínače snímající mechanickou polohu nebo výchylku mechanismu indikujícího měřenou teplotu.   Bimetalové teplotní spínače Tyto spínače využívají princip deformace bimetalu při změně teploty vlivem rozdílné teplotní roztažnosti použitých materiálů. Tvar bimetalového prvku závisí vždy na konkrétní konstrukci. Nejběžnějším tvarem u teplotních spínačů je bimetalový disk, vetknutý pásek nebo válcová spirála umístěná ve stonku spínače. V praxi se používají různé kombinace materiálů bimetalu, např. invar (64 % Fe, 36 % Ni) v kombinaci invar-měď, invar-nikl, invar-konstantan a další. Výběr vhodné dvojice závisí na požadovaném teplotním rozsahu, který je maximálně –70 až +600 °C. Teplotní rozsah spínače je však omezen také ostatními použitými materiály a celkovým konstrukčním uspořádáním spínače. Bimetalové spínače jsou vyráběny v kompaktním provedení. Patří k nejrozšířenějším, i když jsou dnes nahrazovány levnými elektronickými spínači. Kromě průmyslu se hromadně používají ve spotřební elektronice, např. jako jednoduchá teplotní pojistka.   Plynové teplotní spínače Dalším často využívaným provedením jsou plynové spínače. Jejich princip je založen na měření změny tlaku plynu v závislosti na změně teploty při stálém objemu. Používané systémy s Bourdonovou trubicí, membránou nebo vlnovcem výrobci plní inertními plyny, zejména dusíkem a heliem, s maximálním teplotním rozsahem –100 až +800 °C. Plynové teplotní spínače jsou vyráběny jak v kompaktním provedení, tak v provedení s kapilárou. Pro přesné měření teploty musí být zejména u delších kapilár zajištěna korekce vlivu okolní teploty. Při použití delších kapilár lze doporučit náhradu elektronickým teplotním spínačem.   Kapalinové a parní teplotní spínače Kapalinové a parní teplotní spínače pracují na obdobném principu jako plynové spínače. Při použití kapalinových spínačů musí být náplň stále v kapalném stavu, rozsah je tedy omezen teplotou tuhnutí a teplotou varu použitého média. Nejběžněji používaným médiem je silikonový olej, popř. další organické kapaliny (xylen, toluen), používané v teplotním rozsahu –120 až +370 °C. Pro vyšší teploty výrobci dodávají spínače plněné rtutí s teplotním rozsahem –30 až +600 °C. Náplní parních spínačů bývá snadno se odpařující kapalina s nízkým bodem varu, např. propan, oxid siřičitý, etylalkohol nebo xylen. V měřicím systému jsou zastoupeny kapalná i plynná fáze použitého média.   Přesnost elektromechanických teplotních spínačů Nejjednodušší verze elektromechanických teplotních spínačů nabízejí výrobci s pevně nastavenou hodnotou sepnutí a hystereze. Tato jednoduchá a velmi kompaktní provedení obsahují jako citlivý prvek především bimetal. Univerzálnější spínače umožňují nastavit aktivační teplotu a hysterezi a zobrazují aktuální teplotu. Nejlepší přesnosti spínačů této kategorie dosahují plynové spínače s deklarovanou chybou až ±0,5 % rozsahu. Přesnost běžně dodávaných spínačů se však pohybuje okolo ±2 % až ±1 % rozsahu. Nespornou výhodou elektromechanických spínačů je jejich jednoduchost a nezávislost na napájení. Příklad elektromechanického teplotního spínače je uveden na obr. 5. Jde o kapalinový teplotní spínač řady 100 výrobce United Electric Controls, dodávaný v několika teplotních rozsazích od –118 do +343 °C.   Výběr teplotních spínačů pro konkrétní použití Výběr vhodného teplotního spínače zahrnuje kompletní posouzení požadavků daných konkrétní úlohou. Základním kritériem je teplotní rozsah, který souvisí s možností optimálního nastavení teploty aktivace spínače a hystereze. Nevhodně zvolený teplotní rozsah omezuje možnosti nastavení těchto parametrů a vede k častější aktivaci a deaktivaci spínače, což v důsledku zkracuje jeho životnost. Důležité kritérium rozhodování představují elektrické charakteristiky spínaného obvodu, ať už jde o maximální proudové zatížení, maximální nebo minimální napětí, nebo přenášený elektrický výkon. Elektrické charakteristiky mimo jiné souvisejí s materiálem kontaktů spínače, vyráběných především ze slitin stříbra. Citlivost stříbra na oxidaci omezuje použití těchto materiálů na malé proudy. Řešením jsou hermeticky těsné spínače se zlatými kontakty nebo kontakty se zlatými povlaky s limitním proudovým zatížením do 1 A. Dalším parametrem při výběru teplotního spínače je rychlost aktivace při dosažení požadované teploty. Stejně jako při posuzování přesnosti, musí být i v tomto případě posuzována rychlost reakce celého řetězce. To se týká zejména elektronických teplotních spínačů s odděleným senzorem teploty. Při výběru teplotního spínače je nutné brát zřetel také na provozní médium. Spolehlivost a životnost spínače ovlivňuje výběr materiálu přicházejícího do styku s pracovním médiem, ať už jde o samotný senzor spínače, nebo materiál ochranné jímky, do níž je senzor umístěn.   Výběr vhodného spínače rovněž limitují požadavky na mechanickou odolnost, spolehlivost, požadavky spojené s výskytem výbušného prostředí a požadavky funkční bezpečnosti. U výrobků pro náročné úlohy výrobci deklarují parametry odolnosti proti vibracím a mechanickým šokům, včetně jejich vlivu na změnu přesnosti spínače. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu jsou dodávány spínače s ochranou pevným závěrem Ex-d, jiskrovou bezpečností Ex-i nebo v nejiskřícím provedení Ex-n pro prostředí s prachy i plyny. S ohledem na použití spínačů v bezpečnostních funkcích představuje důležitý prvek posouzení funkční bezpečnosti podle norem ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností a ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů. Rozsah nabízených výrobků zahrnuje teplotní spínače s úrovní integrity bezpečnosti SIL 1 až SIL 3. Při výběru vhodného teplotního spínače hraje roli také certifikace pro konkrétní lokalitu, ať už jde o požadavky uvedení na trh v Evropské unii, požadavky Celní unie Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Arménie, popř. další lokální legislativní požadavky.   Zkoušení metrologických parametrů Nedílnou součástí dodávky a instalace teplotních spínačů by mělo být posouzení metrologických parametrů. V případě teplotních spínačů se zkouší aktivace a deaktivace spínače na dvou úrovních. Zkoušky probíhají v laboratorních podmínkách, kdy se zjišťuje teplota aktivace a deaktivace samotného spínače. Důležitá je však i druhá úroveň zkoušení, probíhající v provozních podmínkách. Zahrnuje kontrolu celého měřicího řetězce a jednoduchým experimentálním způsobem lze prověřit, zda při dosažení požadované teploty došlo k aktivaci spínače a následnému odstavení zařízení, popř. jinému akčnímu zásahu.   Literatura: [1] LIPTÁK, Béla G. Instrument Engineers’ Handbook, Vol. I.: Process Measurement and Analysis. CRC PRESS 2003. ISBN 9780849310836. [2] PETER R. N. CHILDS. Practical temperature measurement. [Online-Ausg.]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 075065080X. [3] MICHALSKI, L. Temperature measurement. 2nd ed. New York: J. Wiley, 2001. ISBN 0471867799. [4] CHUDÝ, V., R. PALENČÁR, E. KUREKOVÁ a M. HALAJ. Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 80-227-1275-2.   Ing. Pavel Urban, JSP, s. r. o.    Obr. 1. Základní používané pojmy Obr. 2. Elektrická konfigurace teplotních spínačů Obr. 3. Zobrazovač s relé, typ 5714D (PR electronics) Obr. 4. Digitální teplotní spínač ONE Series Safety s certifikací pro SIL 2 (United Electric Controls) Obr. 5. Teplotní spínače řady 100 (United Electric Controls)   Tab. 1. Základní používané typy termočlánků Termočlánek Použité materiály Měřicí rozsah (°C) J Fe, CuNi –200 až 800 K NiCr, NiAl –200 až 1 200 N NiCrSi, NiSi –200 až 1 200 S PtRh10, Pt 0 až 1 600 B PtRh30, PtRh6 300 až 1 800 R PtRh13, Pt 0 až 1 600

Plováčkové průtokoměry – průtokoměry s proměnlivým průřezem

Plováčkový průtokoměr se poměrně často používá k měření objemového průtoku plynů nebo kapalin jak při laboratorním, tak při provozním měření. Jde o jednoduché a spolehlivé měřidlo, které může poskytovat výstupní údaj i bez dodávání pomocné energie. Tento článek, který doprovází přehled trhu plováčkových průtokoměrů, popisuje funkční princip měřidla, jeho základní vlastnosti, přednosti a nedostatky i možnosti využití. Zmíněna je historie měřidla a diskutováno je i pojmenování tohoto průtokoměru. Princip funkcePlováčkové průtokoměry patří do skupiny průtokoměrů s proměnlivým průřezem [3], u nichž se s měnícím se průtokem mění průtočná plocha při přibližně stálém tlakovém spádu na zúženém průřezu. Na obr. 1 jsou znázorněny základní typy měřidel s proměnlivým průřezem. Na obr. 1a je plováčkový průtokoměr, který je tvořen kónickou trubicí, v níž je umístěn plováček, který tekutina nadnáší při proudění směrem vzhůru. U dalších typů je použita válcová trubice a v ní je umístěn buď vedený kuželovitý trn (plovák) zapadající do clony (obr. 1b), nebo píst pohybující se v perforovaném válci (obr. 1c), anebo otočná klapka (obr. 1d). U všech těchto měřidel se mění průtočný průřez při změně průtoku; u měřidla s pístem se mění průtočná plocha otvorů ve stěně perforovaného válce. Plováček či jiný prvek je udržován v základní poloze gravitací a měřidlo musí být umístěno ve svislé poloze. Obr. 1. Základní typy průtokoměrů s proměnlivým průřezem (upraveno podle [4]): a) průtokoměr plováčkový, b) se clonou a plovákem, c) s perforovaným válcem, d) s klapkou Plováčkový průtokoměr patří mezi nejrozšířenější průtokoměry ze skupiny průtokoměrů s proměnlivým průřezem. Hlavní funkční částí měřidla je svisle umístěná měřicí trubice mírně kuželovitého tvaru, nahoru se rozšiřující (úhel kužele je ve skutečnosti menší než 2°). Měřená tekutina proudí trubicí směrem vzhůru a v jejím proudu se vznáší rotační tělísko (obr. 2). Tělísko se obvykle označuje jako plováček, přestože označení neodpovídá fyzikální podstatě měřicí metody, protože tělísko pro svou hmotnost neplave. Podle velikosti průtoku zaujme rotační tělísko vyšší nebo nižší polohu, čímž se změní průřez, kterým tekutina protéká. Tlakový spád a rychlost proudu v místě zúžení zůstávají konstantní. Měřítkem průtoku je vertikální poloha tělíska h. Stupnice bývá vyznačena přímo na trubici zhotovené z průhledného materiálu. Na horním okraji tělíska jsou šikmé zářezy, takže účinkem proudícího prostředí se uvede tělísko do rotačního pohybu, čímž se stabilizuje jeho poloha v trubici. Tělíska mívají i jiný tvar a někdy bývají vedena na lanku nebo na tyči. Při určitém konstantním průtoku zaujme tělísko určitou polohu a v té setrvá, dokud se průtok nezmění. Za tohoto stavu jsou v rovnováze všechny síly působící na tělísko. Směrem dolů působí tíha tělíska Fg a směrem nahoru vztlak Fv a síla proudícího média Fm, skládající se z tlakové síly Fp a ze třecí síly Ft. Síla Fp je dána součinem plochy tělíska s a rozdílu tlaků Δp před tělískem a za ním. Na velikost tlakové a třecí síly má vliv způsob obtékání tělíska, který lze měnit změnou tvaru tělíska. Při velkých hodnotách Reynoldsovačísla Re převládají síly setrvačné; uplatňuje se hlavně hustota a neuplatňuje se viskozita média. Při malých hodnotách Re převládají síly třecí a uplatňuje se zde zejména viskozita média. Obr. 2. Princip plováčkového průtokoměru Rovnováha sil v těžišti tělíska T je obecně dána vztahem Fg = Fv + Fp + Ft      (1) Za předpokladu turbulentního obtékání je možné třecí sílu Ft zanedbat a po dosazeníFg = Vt ρt gFv = Vt ρt gFp = A2 Δplze po úpravě vyjádřit tlakový spád na tělísku Δp vztahem rovnice 2 kdeVt je objem tělíska,ρt hustota tělíska,ρm hustota média,g gravitační zrychlení,A2 plocha největšího příčného řezu tělíska. Protože všechny veličiny na pravé straně rovnice (2) jsou konstantní, je konstantní i Δp a tělísko stoupá, popř. klesá tak dlouho, dokud není změnou průtočného průřezu dosaženo rovnovážného stavu. Průtočným průřezem je mezikruží o ploše ΔA = (A1 – A2), kde  A1 = π (D2/4); A2 = π (d2/4). Plocha mezikruží je funkcí polohy h rotačního tělíska. Má-li být stupnice průtoku lineární, měla by mít trubice tvar rotačního paraboloidu. Při menších požadavcích na přesnost vyhovuje trubice kuželovitého tvaru. Bude-li mít měřicí trubice velmi malý vrcholový úhel, bude poloha plováku téměř lineárně závislá na objemovém průtoku. Průtokovou rovnici pro plováčkový průtokoměr je možné odvodit z analogické rovnice, která platí obecně pro průřezová měřidla, např. pro clonu: rovnice 3 kdeC je průtokový součinitel měřidla,β poměr průměru clony a světlosti potrubí,A průřez clony. Bude-li výraz 3a nahrazen průtokovým součinitelem plováčkového průtokoměru Ct, místo průtočného průřezu clony A bude uvažována plocha mezikruží ΔA a za Δp bude dosazeno ze vztahu (2), získá se: rovnice 4 kde průtokový součinitel Ct je funkcí tvaru tělíska a hodnoty Re a značně závisí na viskozitě tekutiny. Pro laminární proudění se hodnota součinitele značně mění s rychlostí, při turbulentním proudění je přibližně stálá. Pro každou hodnotu průtoku QV se tělísko ustálí v takové poloze, aby plocha mezikruží ΔA odpovídala vztahu (4). Hodnota součinitele Ct závisí na tvaru plováku. Pro rotující plováček a tekutinu s malou viskozitou při turbulentním toku je hodnota téměř konstantní. Pro trubice s malým vrcholovým úhlem je průtočný průřez ΔA lineární funkcí polohy h a všechny ostatní veličiny v rovnici (4) jsou při měření konstantní. Z toho plyne, že stupnice rotametru je přibližně lineární a je možné napsat kalibrační rovnici ve tvaru Qv = a ΔA + b     (5) kde a, b jsou empirické konstanty. Několik odkazů na videosoubory popisující princip funkce plováčkových průtokoměrů je v tab. 1. Tab. 1. Odkazy na videosoubory: princip činnosti plováčkových průtokoměrůNázev   Odkaz  Krohne: Variable area flowmeters  https://www.youtube.com/watch?v=DVLBDm9c8ak  Krohne: Principle of Variable Area Flowmeters https://www.youtube.com/watch?v=Pz-Mvdc6nf4  ABB: FlowMaster Flow Tutorials – Variable area flowmetershttps://www.youtube.com/watch?v=ulb8jCttq5A  Brooks Instrument: MT3809G Metal Tube Variable Area Flowmeter – Principle of Operationhttps://www.youtube.com/watch?v=ImdQ2kUOrJo   Závislost údaje na hustotěZ průtokové rovnice je zřejmé, že údaj přístroje závisí na hustotě měřené látky. Je-li třeba měřit plováčkovým průtokoměrem jinou látku, než na kterou byl kalibrován, je nutné provést přepočet. Pro stejné postavení tělíska pro různé tekutiny platí rovnice 6 U plynů, kde lze předpokládat, že hustota tělíska ρt je mnohem větší než hustota média ρm, je možné pro přepočet použít přibližný vztah rovnice 7 Závislost na hustotě kapaliny lze potlačit vhodnou volbou hustoty tělíska tak, aby platilo ρt = 2ρm; za tohoto předpokladu bude výraz v závorce v rovnici (4) roven 1. Obr. 3. Základní tvary plováčků: a) rotační, b) kulovitý, c), d) vedené Závislost údaje na viskozitěVliv viskozity lze zanedbat při turbulentním charakteru obtékání tělíska tekutinou s malou viskozitou. Při nižších hodnotách Re a větší viskozitě tekutiny je možné vliv viskozity potlačit vhodnou volbou tvaru plováku. Aby změna viskozity neovlivňovala údaj o průtoku, musí být třecí síla Ft co nejmenší. Toho se dosahuje zejména minimalizováním třecí plochy v místě největšího zúžení průtočného průřezu. Plovák má v tomto případě ostré hrany, jako např. na obr. 3d. Pro značně viskózní média není použití plováčkového průtokoměru vhodné. Konstrukční provedení PlováčkyPlováčky se vyrábějí z materiálů odolných proti korozi (korizovzdorná ocel, titan, safír, tantal, hliník aj.). Různé materiály se využívají také z důvodu možné úpravy měřicího rozsahu prostřednictvím změny hmotnosti plováku. Tvary plováčků a jejich materiál se liší podle druhu měřené tekutiny a velikosti průtoku. Vybrané základní tvary plováčků jsou znázorněny na obr. 3. Obecně lze plováčky rozdělit do dvou skupin:rotační: opatřené např. šikmými zářezy, které při průtoku tekutiny uvedou plováček do rotace a tím se stabilizuje jeho poloha,vedené: plovák je veden na tyči nebo na struně, popř. je veden pomocí tří žeber vytvořených na vnitřní straně měřicí trubice. Charakteristickým znakem plováčků je ostrý okraj, který usnadňuje čtení polohy. Poloha kulovitých plováčků se odečítá ve středu kuličky (způsob odečítání polohy je v obr. 3 vyznačen čárkovanou čárou). Kulovité plováčky jsou často používány v měřicích trubicích s malým průměrem. Složitější geometrie plováčku může snížit citlivost na viskozitu kapaliny. Obr. 4. Provozní plováčkové průtokoměry: a) rotametr RAGN se skleněnou trubicí, b) RAKD s kovovou trubicí (oba viz www.yokogawa.com), c) H250-M9 s kovovou trubicí pro potravinářství a farmacii (www.krohne.cz), d) celokovový rotametr FAM540 s alarmovými signály a proudovým výstupem (www.abb.cz/mar) Měřicí trubiceMěřicí trubice jsou nejčastěji skleněné, vyrobené z borosilikátového skla, a jsou chráněné proti poškození. Ke zhotovení průhledných trubic se používají také plastové trubky z PVC, polyamidu aj. Provozní snímače mají trubice z kovových a plastových materiálů. Kovové měřicí trubice se používají při měření za vysokého tlaku a teploty nebo při měření nebezpečných látek. Bývají vyrobené z korozivzdorné oceli, která je nemagnetická a umožňuje magnetické snímání polohyplováčku. Průtokoměry pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl mají trubice vyrobené z korozivzdorného materiálu a všechny části přicházející do styku s měřeným médiem jsou opracovány tak, aby se nevytvářely nežádoucí usazeniny. Takové přístroje jsou vhodné např. pro měření průtoku mléka, smetany, jedlého oleje, velmi čisté vody apod. Pro měření agresivních médií jsou k dispozici měřicí trubice s keramickou nebo teflonovou výstelkou. Ukázky provedení provozních plováčkových průtokoměrů jsou na obr. 4. U skleněných trubic se poloha plováčku odečítá vizuálně, u neprůhledných trubic lze polohu snímat magneticky, pneumaticky, fotoelektricky, pomocí indukčního vysílače apod., což umožňuje získat např. proudový signál 0/4 až 20 mA vhodný k dalšímu zpracování. Při použití magnetické spojky může provozní přístroj pracovat čistě mechanicky, bez elektrického napájení. Měřicí trubice může být vybavena magnetickými či jinými snímači mezních hodnot polohy plováčku. Obr. 5. Tlakové poměry při zapojení plováčkového průtokoměru a ventilu (p – provozní tlak v průtokoměru): a) ventil na výstupu, b) ventil na vstupu, c) ventil na vstupu i výstupu Speciální konstrukční provedeníExistují i plováčkové průtokoměry se dvěma plováky (jeden je citlivý na rychlost a druhý na hustotu), které lze využít k přibližnému měření hmotnostního průtoku. K měření průtoků ve velkém rozsahu se používají rotametry se dvěma kulovitými plováčky s různou hmotností. Při narůstajícím průtoku se nejprve odečítá poloha lehčího plováku a po dosažení hranice stupnice se odečítá poloha těžšího plováku [5]. Instalace průtokoměruPlováčkové průtokoměry musí být instalovány do potrubí ve svislé poloze, přičemž velikost průtokoměru by měla odpovídat velikosti potrubí. Průtokoměry se obvykle nepoužívají pro potrubí s průměrem přesahujícím 100 mm. Připojení plováčkového průtokoměru nevyžaduje rovné úseky potrubí ani v přívodní, ani ve výstupní části. Průtokoměr by neměl být vystaven silnějším vibracím ani vlivu silného magnetického pole. Pro nastavení průtoku média měřeného plováčkovým průtokoměrem se často používají jehlové ventily. Na obr. 5 jsou znázorněny tlakové poměry při různém připojení jehlového ventilu (p označuje provozní tlak v plováčkovém průtokoměru). Pokles tlaku v průtokoměru je obvykle zanedbatelný. Při měření průtoku plynů a par se doporučuje s ohledem na stlačitelnost média, aby ventil byl umístěn na výstupu z průtokoměru. Při tomto uspořádání bude tlak v průtokoměru přibližně konstantní a nezávislý na kolísání tlaku p2 v aparatuře po proudu (obr. 5a). Je-li plyn z průtokoměru odváděn do prostoru s atmosférickým tlakem, lze ventil umístit před průtokoměr (obr. 5b). Při měření plynu se doporučuje, aby minimální provozní tlak byl roven asi pětinásobku tlakové ztráty měřidla. Při měření plynů nebo par se obecně doporučuje volit uspořádání ventilů tak, aby tlak uvnitř měřidla byl pokud možno konstantní a odpovídal hodnotám při kalibraci průtokoměru [2], [7]. Při měření kapalných médií není objem ovlivněn změnami tlaku, a proto je možné ventil připojit libovolně. Obr. 6. Instalace plováčkových průtokoměrů v průmyslových provozech (foto: M. Kmínek): a) rotametr Krohne H255 M9 (www.krohne.cz), b) rotametr ABB-FAM 540 (www.abb.cz/mar) – oba při měření průtoku etanolu v lihovaru Dobrovice, Tereos TTD, a. s., c) regulace průtoku mléka s využitím rotametru Krohne H255, d) ukazovací skleněný rotametr v provozu mlékárny Na obr. 6 jsou příklady instalace provozních plováčkových průtokoměrů používaných k měření a regulaci průtoku etanolu při destilaci v lihovaru a při měření průtoku v mlékárně. VlastnostiNejistota u laboratorních plováčkových průtokoměrů bývá ±0,4 % z měřené hodnoty, u průmyslových provozních přístrojů ±1 až ±4 % z rozsahu při poměru maximálního a minimálního průtoku 10 : 1 [10]. Nejistota při provozním měření je významně ovlivňována konkrétními provozními podmínkami. Zatímco při měření plynů má rozhodující vliv na polohu plováku hustota, při měření kapalin je to vedle hustoty i viskozita média. Vzhledem k tomu, že hustota i viskozita kapalin závisejí na teplotě a u plynů i na tlaku, je vliv provozních podmínek na údaj průtokoměru zřejmý. Při změně druhu měřeného média (jeho hustoty, popř. viskozity) nebo i jen při změně podmínek (teploty a tlaku) je nutné přístroj rekalibrovat nebo přepočítat měřené údaje. Plováčkové průtokoměry pro měření průtoku kapalin bývají kalibrovány při průtoku vody, průtokoměry pro měření plynu se kalibrují vzduchem. K přepočtu údaje pro další tekutiny jsou od výrobců k dispozici tabulky, nomogramy či počítačové programy. U přístrojů pro univerzální použití může být stupnice značena v milimetrech a pro určení průtoku konkrétní tekutiny je k dispozici přepočítávací faktor v závislosti na parametrech měřicí trubice, plováčku, tlaku a teplotě. U provozních průtokoměrů je výhodnější, aby byla stupnice přístroje vyznačena přímo v jednotkách průtoku konkrétní tekutiny za stanovených provozních podmínek. Plováčkový průtokoměr lze použít k měření průtoku plynů i kapalin, patří mezi levná měřidla a přímo ukazující přístroje nevyžadují žádnou pomocnou energii (napájení). Tlaková ztráta na měřidle je přibližně konstantní a obvykle bývá menší než 7 kPa [4]. Přednosti a nevýhody plováčkových průtokoměrů jsou shrnuty v tab. 2. Tab. 2. Přednosti a nedostatky plováčkových průtokoměrůPřednosti:Přednosti:jednoduché měřidlo,nízké investiční náklady,nízké náklady na instalaci,použitelné pro kapaliny, plyny, páru,malá tlaková ztráta měřidla,také pro agresivní média,přímo ukazující přístroje nepotřebují napájení, dlouhá životnost.nelze použít pro znečištěné a viskózní tekutiny,nelze použít pro pulzující průtok,větší nejistota údaje,provoz pouze ve svislé poloze,nutná kalibrace pro danou hustotu a viskozitu média. PoužitíPlováčkové průtokoměry se používají k měření průtoku homogenních tekutin s nejrůznějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Průměry trubic se pohybují v rozmezí 15 až 100 mm. Měřidla se skleněnými trubicemi mohou pracovat při teplotě do 200 °C a tlaku 1 MPa, s kovovými trubicemi až 540 °C a tlaku až 5 MPa [5]. Měřicí rozsahy pro měření průtoku vody jsou od 0,04 l/h do 150 m3/h a vzduchu od 0,5 l/h do 3 000 m3/h [10]. Plováčkové průtokoměry lze s výhodou využít jako záložní provozní měřidla, protože nepotřebují žádné externí napájení. Vhodné jsou tam, kde je zapotřebí orientačně vizuálně sledovat průtok pro informativní měření v laboratorních i provozních aparaturách. V těchto případech bývá do sestavy s průtokoměrem začleněn jehlový ventil, který slouží k nastavení požadovaného průtoku, popř. může být do sestavy integrován i vhodný regulátor průtoku. Moderní přístroje jsou vybaveny převodníky signálu a poskytují analogový výstup např. 4 až 20 mA, umožňují číslicovou komunikaci např. HART, Profibus, Foundation Fieldbus aj. a jsou opatřeny nastavitelnými mezními spínači. Průtokoměry nacházejí uplatnění v chemickém a petrochemickém průmyslu, a to často pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přístroji s kovovými trubicemi lze měřit horkou vodu, páru, kyselé i zásadité látky. Existují však i omezení v možnostech použití. Průtokoměry tohoto typu jsou vhodné převážně pro čisté tekutiny. Při měření znečištěných tekutin mohou usazeniny na plováku významně ovlivnit přesnost (až ±4 % plného rozsahu stupnice); bubliny plynu v kapalině se mohou rovněž zadržovat na plováku a ovlivnit tak přesnost. Nepřípustné jsou i tlakové rázy v potrubí, které mohou být příčinou mechanického poškození plováku. S plováčkovými průtokoměry se lze setkat v téměř každém průmyslovém procesu v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, ve strojírenství a v mnoha dalších odvětvích. Často se používají jako indikátory průtoku, jako měřidla při odběru vzorků pro analýzu, jako měřidla průtoku při provzdušňování, probublávání nebo inertizaci aparatur apod. Obr. 7. Pružinový průtokoměr s proměnlivým průřezem i tlakovým spádem Pružinové průtokoměryNevýhodu montáže plováčkového průtokoměru jen do svislé polohy odstraňuje pružinový průtokoměr, který rovněž patří do skupiny průtokoměrů s proměnlivým průřezem. Zatímco u plováčkového průtokoměru je direktivní silou působící na plováček gravitace a vztlak, u pružinového průtokoměru je direktivní síla vyvolávána pružinou. Průtokoměry tak mohou pracovat i v horizontální poloze. Síla pružiny působí na pohyblivé těleso vhodného tvaru, které při nulovém průtoku uzavírá otvor clony (obr. 7). Při průtoku tekutiny působí na těleso proti síle pružiny tlaková síla proudícího média. Jako výstupní informaci lze využít buď změnu polohy pohyblivého tělesa, nebo změnu rozdílu tlaků. Změnu polohy tělesa lze snímat podobně jako u plováčkových průtokoměrů např. magneticky a měřidlo může být vybaveno spínači pro indikaci mezních stavů průtoku. Průtokoměr může být provozován v libovolné poloze a direktivní silou pružiny lze upravit měřicí rozsah. Pro zachování přijatelné nejistoty jsou kladeny mimořádné požadavky na stálost vlastností pružiny [5]. Těmto průtokoměrům se podrobně věnuje článek na str. 20. Další velkou výhodou, kromě možnosti montáže s vodorovnou trubicí, je také možnost kompenzovat viskozitu média. Literatura:[1] DOBRATZ, Andreas. 100 Years of Rota Yokogawa [online]. Wehr: Rota Yokogawa GmbH & Co KG, 2011 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: https://www.yokogawa.com/rota-en/unternehmen/pdf/rota.pdf[2] Variable Area Flowmeters [online]. Duisburg: KROHNE Messtechnik GmbH [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: https://academy-online.krohne.com/elearning/en/courses/variable-area-flowmeters/[3] ČSN EN 24006. Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech: Terminologie. Praha: ÚNMZ, 1994.[4] LIPTÁK, Béla G. Instrument engineers‘ handbook. 4th ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. ISBN 978-143-9817-766.[5] ĎAĎO, Stanislav, Ludvík BEJČEK a Antonín PLATIL. Měření průtoku a výšky hladiny. 1. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2005. Senzory neelektrických veličin. ISBN 80-730-0156-X.[6] VOLF, Jaromír a Josef JENČÍK. Technická měření. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-010-2138-6.[7] Handbook for Variable Area Flowmeters [online]. ABB Automation Products GmbH, 2008 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: https://library.e.abb.com/public/9c725ef7137df817c12574240039c4d8/03_VA-FLOW-ENA-06_2011_secure.pdf[8] Plovákové průtokoměry a snímače [online]. Hofheim: Kobold Messring, rok vydání neuveden [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: http://www.kobold.com/dynamic/dlFile/7b25bd87bc28d6066e2da8c24d9f7947.dl/s2cz_dsv.pdf[9] MCMILLAN, Gregory K. a Douglas M. CONSIDINE. Process/industrial instruments and controls handbook. 5th ed. New York: McGraw Hill, c1999. ISBN 00-701-2582-1.[10] EDITED BY JOHN G. WEBSTER AND HALIT EREN. The measurement, instrumentation, and sensors handbook: two-volume set. Boca Raton: CRC Press, 2014. ISBN 978-143-9848-838. doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.,Ústav fyziky a měřicí techniky,VŠCHT Praha(karel.kadlec@vscht.cz) Historie měřidla a jeho pojmenováníPočátek historie plováčkových průtokoměrů je možné datovat rokem 1868, kdy Američan Edmund Chameroy popsal v patentovém spisu princip průtokoměru s kónickou trubicí, ve které byl umístěn pohyblivý plovák [1], [2]. V roce 1908 si Karl Küppers nechal patentovat průtokoměr s rotujícím plovákem, který byl opatřen drážkami a při průtoku tekutiny se otáčel. V odborných pojednáních se již tehdy poukazovalo na skutečnost, že průtokoměr může správně fungovat pouze v tom případě, že hustota plováku je větší než hustota měřeného média, a že tedy nejde o plovák v pravém slova smyslu. O realizaci a výrobu průtokoměru s rotujícím plovákem se zasloužil německý vynálezce a podnikatel Felix Meyer, který založil v roce 1909 v Cáchách továrnu Deutsche Rotawerke GmbH. Od názvu firmy bylo odvozeno i pojmenování průtokoměru – rotametr. I toto pojmenování průtokoměru není bezchybné, protože název svádí k domněnce, že by to mohl být přístroj k měření rotace (otáčení). V roce 1921 začala výroba plováčkových průtokoměrů ve firmě Krohne [2]. V současné době vyrábí plováčkové průtokoměry mnoho výrobců; mezi významné patří nástupce firmy Rotawerke, společnost Rota Yokogawa GmbH & Co. KG, a dále společnosti Krohne Messtechnik GmbH, ABB Ltd, Kobold Messring GmbH, Siemens AG a další. V anglicky psané literatuře se pro tento typ průtokoměru nejčastěji používá označení variable area flowmeter – průtokoměr s proměnlivým průřezem, méně často float flowmeter. V německé literatuře se průtokoměr tohoto typu označuje termínem Schwebekörper Durchflussmessgerät, což lze přeložit jako průtokoměr s tělískem ve vznosu. Německé označení zřejmě nejlépe vystihuje princip činnosti průtokoměru. V ČSN EN 24006 [3] je uvedeno označení plováčkový průtokoměr a přístroj je zařazen do skupiny průtokoměrů s proměnlivým průřezem. Termín rotametr není uveden v žádné názvoslovné normě, ale lze se s ním setkat poměrně často jak v české, tak i v cizojazyčné odborné a firemní literatuře.     

Měniče frekvence Altivar 320 přinášejí nový standard výkonu a flexibility

Společnost Schneider Electric uvádí na trh zástupce rodiny Altivar Machine – nové měniče frekvence Altivar 320. Vynikají optimální kombinací všestrannosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Precizně řídí asynchronní i synchronní elektromotory. Skupina měničů frekvence Altivar Machine je koncipována se zaměřením na základní i pokročilé průmyslové úlohy. Zahrnuje současnou řadu Altivar 12, naprostou novinku Altivar 320 a připravovaný Altivar 340, který na český trh dorazí začátkem roku 2017.   Dvě konstrukční provedení měničů frekvence Altivar 320 – „book“ a „compact“ – umožňují jejich snadnou a cenově efektivní vestavbu do rozváděče nebo přímo do stroje. Barevně jsou laděny v novém šedém tónu se zeleným voličem. K jejich běžné výbavě patří digitální čtyřčíslicový displej, šest digitálních vstupů, tři analogové vstupy, jeden digitální výstup, jeden analogový výstup a dva reléové výstupy. Již v základním provedení mají rozhraní pro Modbus a CANopen a filtr pro zajištění EMC kategorie C2.   Obr. 1. Měnič Altivar 320 v provedení book, vhodném pro montáž do rozváděče   Měniče frekvence Altivar 320 umožňují sdílet přebytečnou energii po stejnosměrné sběrnici nebo ji zmařit v brzdném rezistoru. Maximální limit přetěžování je 150 % jmenovitého proudu po dobu 60 s v režimu pro těžký provoz. K nastavování funkcí měničů je určen osvědčený interní inženýrský nástroj ATVLogic. Řada Altivar 320 je certifikována podle CE (Evropa), CSA (Kanada a USA), RCM (Austrálie a Nový Zéland), EAC (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) a ATEX (evropský certifikát pro prostředí s nebezpečím výbuchu).   Bezprecedentně flexibilní Měniče vhodné zejména k instalaci do rozváděče nesou pro své konstrukční provedení ve tvaru knihy název Altivar 320 Book (obr. 1). Mají výkonový rozsah od 0,18 do 2,2 kW pro jednofázové napětí 200 až 240 V a od 0,37 do 15 kW pro třífázové napětí 380 až 500 V. Postupem času nahradí měniče Altivar 32. Měniče vhodné zejména k instalaci přímo do stroje se pro své kompaktní konstrukční provedení nazývají Altivar 320 Compact (obr. 2). Mají výkonový rozsah od 0,18 do 2,2 kW pro jednofázové napětí 200 až 240 V a od 0,37 do 4 kW pro třífázové napětí 380 až 500 V. Postupem času nahradí dosavadní měniče Altivar 312.   Obr. 2. Měnič Altivar 320 v kompaktním provedení určeném pro vestavbu do stroje   Naprostá otevřenost v komunikaci Altivar 320 umožňuje flexibilní a otevřené připojení do provozních sběrnic a komunikačních sítí, jejichž prostřednictvím je možné měniče řídit, konfigurovat, monitorovat a nastavovat. Podporují mnoho nejpoužívanějších komunikačních protokolů. Již v základním provedení mají integrována rozhraní pro Modbus a CANopen. Volitelně lze formou zásuvných modulů doplnit další komunikační protokoly: EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, Profibus, Profinet nebo DeviceNet. Měniče frekvence Altivar 320 podporují jak PLCopen, tak testované, ověřené a zdokumentované architektury (koncept TVDA od Schneider Electric), které pomáhají účelně zkrátit projektové a inženýrské práce. Skvěle proto zapadají do koncepce MachineStruxure.   Spolehlivé a precizní řízení asynchronních a synchronních elektromotorů Měniče frekvence Altivar 320 využívají pro spolehlivé a precizní řízení v otevřené smyčce bez zpětné vazby nový algoritmus vektorového řízení, který poskytuje až 200 % točivého momentu i při velmi malém výstupním kmitočtu. Dosahují rovněž výborné dynamické přesnosti zejména v režimech start-stop.   Obr. 3. Vývoj měničů Altivar 320 byl zaměřen na zkrácení doby, kterou je nutné věnovat konfiguraci, údržbě a diagnostice pohonů v průmyslových zařízeních   Při využití synchronních elektromotorů již není nutné dokupovat další zařízení (např. převodovky nebo řemeny). Snižují se tak pořizovací náklady, ale především spotřeba elektrické energie. Z hlediska účinnosti je dosahováno hodnot nad požadavky IE4 (třída High Efficiency). Předností synchronních elektromotorů oproti asynchronním jsou rovněž menší rozměry.   Použití v jakémkoliv provozu Již tradičně se měniče frekvence Altivar 320 vyznačující velkou spolehlivostí a odolností. Zvládají nepřetržitý provoz v náročných podmínkách, charakterizovaných např. vysokou teplotou okolí a prašností, častými výpadky elektrické sítě nebo častými výskyty mechanických závad. Již v základním provedení obsahují desky plošných spojů, které jsou lakovány v souladu s normou o ochraně proti korozi a agresivnímu prostředí IEC 60721-3-3 (Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům). Podle této normy splňují chemickou třídu odolnosti 3C3 a mechanickou třídu odolnosti 3S2. Bez snížení výkonu je lze provozovat do +50 °C, se sníženým výkonem až do +60 °C.   Vývoj měničů byl zaměřen na zkrácení doby, kterou je nutné věnovat konfiguraci, integraci systému, údržbě, diagnostice a bezpečnostním operacím. Citelné zrychlení všech těchto činností vede k nárůstu počtu provozních hodin strojů a průmyslových zařízení, a to při současném snižování nákladů na jejich inženýrink a provoz.   Excelentní bezpečnost Měniče frekvence Altivar 320 mají mnoho bezpečnostních funkcí, které lze navíc snadno a rychle parametrizovat z jednoho prostředí. Jde např. o funkci bezpečného vypnutí točivého momentu (STO), bezpečného zastavení (SS1), bezpečného omezení rychlosti (SLS), bezpečné maximální rychlosti (SMS) nebo bezpečně uzavřených dveří stroje (GDL). Bez problému splňují požadavky na bezpečnostní funkce v elektrických pohonech s měniči frekvence podle směrnice Machinery Directive 2006/42/EC. Z hlediska integrity bezpečnosti je lze použít v zařízeních úrovně až SIL 3 a z hlediska úrovně bezpečnostních vlastností až PL e se zapojením kat. 3. Tam, kde jsou použity měniče frekvence Altivar 320, již není třeba investovat do dalších externích bezpečnostních přístrojů. To výrazně zjednodušuje certifikační proces strojů a průmyslových zařízení.   Maximální servisní podpora Společnost Schneider Electric poskytuje k měničům frekvence Altivar 320 plnou servisní podporu. Samotný servis může být prováděn přímo u zákazníka nebo v servisním středisku umístěném v jihočeském Písku. Významnou výhodou, zejména pro české exportéry průmyslových strojů a zařízení, je možnost využít služby profesionálního servisu i mimo území České republiky – v podstatě celosvětově. Další informace zájemci najdou na www.schneider-electric.cz nebo www.schneider-electric.sk.   Ing. Miroslav Kludský,Schneider Electric

Smart Automation by Murrelektronik

Mezi trendy, které sleduje společnost Murreletronik spolu se svými zákazníky, je stále intenzivnější propojování strojů a zařízení pomocí datových sítí a také zpřehledňování celého životního cyklu produktů, což je rozhodující úkol do budoucna. Koncepce „myslící továrny“ nabízí skvělé příležitosti. Produkty a řešení společnosti Murrelektronik jsou základem pro koncepce instalací, které nyní udávají směr. Nové produkty vycházejí z myšlenky „inteligentní automatizace od společnosti Murrelektronik“. Murrelektronik nabízí moderní komponenty, které jsou vybaveny inovativními funkcemi a výkonnými rozhraními. Tyto komponenty přispívají k modulárnímu a flexibilnímu uspořádání výrobních procesů. Těžištěm jsou vždy potřeby zákazníků:bezpečná a jednoduchá instalace,bezproblémové uvedení do provozu (easy to use),zamezení vzniku výpadků,konzistence od řídicí jednotky až po poslední metr přímo v zařízení. Konkrétními příklady ze světa společnosti Murrelektronik jsou produkty a řešení pro prediktivní údržbu. Umožňují, aby byly cíleně vyměňovány produkty, jejichž život nost se blíží ke konci. Produkty tedy nejsou vyměňovány příliš brzy jako výsledek opatrného přístupu, který sice předchází výpadkům způsobeným poruchami, ale nedovoluje využívat zařízení během celé jeho životnosti. Naproti tomu se produkty nevyměňují, až když to již jinak nejde, protože buď nastala porucha, nebo jí lze zabránit jen neplánovaným zastavením provozu. Pak sice bývá životnost přístroje využita na maximum, ale vzhledem k „vedlejším nákladům“ není takový postup příliš přínosný. Kabely vybavené systémem SmartCore jsou zajímavým zkoumaným produktem. Tento systém signalizuje stav, kdy je u kabelového vedení dosaženo 80 % běžného počtu ohybů nebo zkrutů. Tehdy je třeba pořídit nové vedení a při vhodné příležitosti kabel vyměnit. U spínacích napájecích zdrojů se sleduje několik parametrů: vnitřní teplota, zátěž během provozu, počet startů a životnost komponent. Také zde přichází v pravý čas varovný signál. Při příští plánované údržbě lze zdroj vyměnit – bez zbytečného spěchu či neplánované odstávky. Obzvláště inteligentní je systém IODD on Board integrovaný ve sběrnicových modulech MVK Metall a Impact pro rychlé připojení zařízení s rozhraním IO-Link. Zde jsou data potřebná pro senzory a akční prvky uložena přímo v souboru GSDML. Zařízení s rozhraním IO-Link (slaves) se jednoduše připojí a hned fungují – plug-and-play v nejčistší podobě. Další informace jsou uvedeny na adrese www.murrelektronik.cz.(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Řídicí jednotka CompactLogix 5380 zvyšuje přesnost a výkonnost rychlých strojů a zařízení

Větší výkonnost a nové funkce nabízené řídicí jednotkou CompactLogix 5380napomáhají vytvářet výrobní systémy s jistotou jejich využití i v budoucnosti v rámci platformy Connected Enterprise společnosti Rockwell Automation.   Výrobci jsou neustále tlačeni ke zvyšování rychlosti a celkové výkonnosti výrobních zařízení při současném zachování požadované kvality výrobků. Ve spojitosti s tím roste jejich poptávka po inteligentních strojích a strojních zařízeních. Nová řídicí jednotka Allen-Bradley CompactLogix 5380 od společnosti Rockwell Automation může pomoci uspokojit tuto poptávku tím, že nabízí větší přesnost, širší konektivitu a až o 20 % větší provozní výkonnost strojů než předchozí verze jednotek řady CompactLogix.   Větší výkonnost a nové funkce Řídicí jednotka CompactLogix 5380 je mimořádně vhodná k použití ve strojích a zařízeních s velmi rychlými pohyby a s až dvaceti pohybovými osami tím, že nabízí veškeré přednosti vlastní vysoce výkonné platformy Integrated Architecture od společnosti Rockwell Automation zabudované do řídicí jednotky rozměrové řady CompactLogix. Ve spojení s novou kompaktní I/O jednotkou Allen-Bradley Bulletin 5069 Compact I/O se při použití tzv. plánovaných (scheduled) výstupů zkracuje doba odezvy až na 0,2 ms. Spouštěcí signály událostí z modulů I/O zajišťují téměř okamžité vykonání příslušných úkonů.   „Tato nová řídicí jednotka je zvlášť vhodná pro velmi rychlé balicí stroje a zařízení, u nichž jsou krátké doby odezvy rozhodující z hlediska zachování hladkého chodu výrobních procesů,“ říká Roman Foukal, Commercial Engineer Rockwell Automation, a dále dodává: „Funkce jako např. plánované výstupy a spouštěcí signály událostí, jež jsou v řadě řídicích jednotek CompactLogix novinkou, umožňují konstruktérům navrhovat kompaktní stroje, které pracují s větší přesností.“   Účelnost a snadné použití Port 1Gb sítě Ethernet s možností dvojí konfigurace navíc podporuje topologie typu DLR (Device-Level-Ring) nebo použití několika různých adres IP. Schopnost vytvořit několik různých adres IP je mimořádně důležitá pro výrobce, kteří hledají způsob, jak oddělit komunikační sítě na výrobní úrovni od provozu v sítích na úrovni podniku.   Diagnostické kontrolky zobrazují stav spojení, provozní stav modulů a aktivitu modulů I/O. To pracovníkům obsluhy a technikům umožňuje okamžitě rozpoznat případné problémy, aniž by museli připojit řídicí jednotku k počítači. Zabudované systémové a napájecí svorkovnice navíc zjednodušují zapojování modulů I/O. Řídicí jednotka CompactLogix 5380 podporuje pokročilé zabezpečovací funkce v rámci hluboko sahajícího systému ochrany zahrnujícího ochranu výrobních zařízení, technických prostředků a duševního vlastnictví. V jednotce jsou obsaženy pokročilé zabezpečovací funkce a software včetně digitálně podepsaného a šifrovaného firmwaru, detekce změn prostřednictvím samotné řídicí jednotky a záznamu auditů. Zajištěn je také přístup k řídicím postupům a doplňkovým instrukcím omezený podle oprávnění obsluhy.   Projektování v prostředí Rockwell Software Studio 5000 Stejně jako u ostatních řídicích jednotek řady Allen-Bradley Logix využívají konstruktéři strojů ke konfigurování řídicí jednotky CompactLogix 5380 a k vývoji všech prvků daného řídicího systému vývojový software Rockwell Software Studio 5000. Údaje o konfiguraci stačí zadat jednou, načež poté je k nim snadný přístup a lze je opakovaně používat v rámci celého prostředí Studio 5000, což významně usnadňuje a zrychluje vývoj řídicího systému a jeho uvedení do provozu. (Rockwell Automation)

Společnost Automation Technology dodávající špičkové 3D kamery má české zastoupení

Německý výrobce 3D kamer a snímačů založených na laserové triangulaci rozšiřuje svou distributorskou síť. Zastoupením pro Česko a Slovensko se stala společnost ATEsystem, s. r. o., která se specializuje na systémy a produkty pro strojové vidění. Úvod3D kamery Automation Technology dosahují vynikající přesnosti měření rozměrů až tisíciny milimetru, v závislosti na velikosti snímaného objektu. Maximální frekvence snímání je přitom řádově desítky tisíc profilů za sekundu. K dosažení těchto hodnot je využíváno několik unikátních metod, které jsou integrovány přímo v kameře.Obr. 1. Modulární sestava 3D kamer typu C2Režim s velkým dynamickým rozsahem a specializovaný algoritmus dokážou určit polohu laserové stopy v obraze se subpixelovou přesností přesahující 64násobek fyzického rozlišení kamery. Kamery komunikují prostřednictvím gigabitového Ethernetu. Jejich výstupem je nejen 3D profil snímaného objektu, ale také jasový snímek, který je možné použít pro další zpracování obrazu. 3D kamery Automation Technology s krytím IP67 jsou navržené do průmyslových podmínek a obtížných prostředí. Nejvyšší přesnost mají modely s horizontálním rozlišením snímače 4 096 bodů. Při omezení vertikálního rozlišení lze u vysokorychlostních modelů dosáhnout frekvence až 71 tisíc profilů za sekundu. Při snímání prostorově složitých objektů je možné kamery vybavit Scheimpflugovým adaptérem pro dosažení ideální ostrosti obrazu v celé rovině snímání.Obr. 2. Tříosá kalibraceKamery lze pořídit buď jako stavebnici (3D kamera, čárový laser, držák) – modely C2 (obr. 1) a C5, nebo jako kompletní laserový snímač v kompaktním pouzdře – model CS-C5. Ke kamerám je dodáváno množství příslušenství, včetně přesných držáků, kabeláže, konektorů a kalibračního softwaru. Automatické vyhledání oblasti zájmu pro rychlé zpracování 3D obrazuVysokorychlostní 3D kamery Automation Technology řady C Series jsou již nyní k dispozici s novým firmwarem, který urychluje skenování povrchu. Díky novému algoritmu pro automatické vyhledání oblasti zájmu se značně zvyšuje rychlost snímání u plochých objektů, např. při snímání povrchu dřevěných desek. Tato funkce je zajímavá především pro úlohy, kde je třeba kontinuálně měřit profily s proměnlivou pracovní vzdáleností, a umožní získat 3D obraz ve velmi krátké době. Obecně je metoda automatického vyhledání oblasti zájmu využívána při automatizované optické kontrole kvality (velmi často a původně při kontrole kvality výroby tištěných obvodů). Unikátní vlastnosti a funkce 3D kamerMezi vlastnosti a funkce, které z 3D kamer Automation Technology dělají unikátní přístroje, patří:automatické nastavení AOI, sledování laserové stopy, automatický start snímání,možnost nastavit několikanásobnou oblast zájmu – sledování několika stop,několikanásobný výstup dat: prostorový profil, jasový obraz, tloušťka stopy,HDR-3D: velký dynamický rozsah dovolující snímat objekty s velmi různorodou odrazivostí,přídavná data: časová značka, indexování, pozice snímače polohy atd.,vylepšené triangulační algoritmy: kognitivní funkce, maximum, prahování, filtr s konečnou impulzní odezvou (FIR),digitální vstupy pro inkrementální snímač polohy (RS-422) i jednokanálová čidla,velká spolehlivost komunikačního protokolu GigE Vision. KalibraceV mnoha případech nestačí pracovat s relativními (pixelovými) výškovými daty. V takových situacích je nutné provést kalibraci, která převede relativní hodnoty na fyzické délkové jednotky. Toho lze docílit použitím kalibračního softwaru. Existují dvě metody, jak 3D sestavu zkalibrovat – tříosá kalibrace a statická kalibrace. Tříosá kalibraceTříosá metoda je využívána při kalibraci sestavy ve všech třech rozměrech (osy X, Y a Z; obr. 2). Pro tento případ se používá kalibrační vzor ve tvaru diamantu. Výhodou je automatické rozpoznání nastavení triangulační sestavy (úhlu mezi kamerou a laserem, jejich vzájemné orientace a vzdálenosti od vzorku). Podmínkou je však pohyb sestavy nebo kalibračního vzoru danou rychlostí. Statická kalibraceStatická metoda je jednodušší, ale kalibrují se pouze dva rozměry – osa X (šířka) a osa Z (výška) – obr. 3. Není proto nutné zajistit pohyb vzoru ani kamerové sestavy. Odtud název statická kalibrace. Na rozdíl od tříosé kalibrace může však být tato metoda použita pouze při standardním triangulačním nastavení, kdy laser svítí kolmo na kalibrační vzor. Typické příklady použitíKamery Automation Technology lze použít jak ve vlastním aplikačním programu (zdarma je dodáván Software Development Kit), tak v aplikacích pro zpracování obrazu od třetích stran (LabVIEW, Halcon, Vision-Pro, CVB apod.). Mezi typické příklady použití kamer Automation Technology patří:kontrola profilu pneumatik při výrobě (obr. 4),kontrola součástek na deskách plošných spojů,snímání povrchu dřeva a plechů,inspekce svarů a mechanických součástí,navigace robotu,kontrola plastových výrobků (obr. 5). ZávěrDalší informace o vysokorychlostních 3D kamerách Automation Technology lze získat na webové adrese kamery.atesystem.cz.(ATEsystem s. r. o.)  Obr. 3. Statická dvouosá kalibraceObr. 4. Kontrola profilu pneumatik při jejich výroběObr. 5. Kontrola plastových výrobků

EPLAN Data Portal překonal hranici jednoho milionu stažení

Rekordní počet stažení z portálu EPLAN Data Portal v průběhu června potvrzuje, jak nepostradatelná jsou pro projektanty dobře připravená data. V červnu 2016 si uživatelé stáhli přes jeden milion souborů dat zařízení nebo komponent a vzestupný trend neustále pokračuje. To je jasným signálem, jak velká je poptávka po datech výrobců a jak významná je v oblasti projektování integrace dat.   Pro Eplan jako poskytovatele řešení je to vlastně malá senzace: jeden milion stažení v pouhých 31 dnech. To nečekali ani vývojáři společnosti Eplan, když před osmi lety Eplan Data Portal vytvořili. Zájem uživatelů je mimořádně velký. Díky snadné integraci prověřených aktuálních dat pouhým přetažením myší do projektu ušetří Eplan Data Portal spoustu drahocenného času. Aktuálně je v portálu dostupných 620 000 souborů dat zařízení a přes 1,2 milionu konfiguračních variant. Zájem o prověřená produktová data, která mohou být využívána během celého procesu vývoje výrobků, zvyšuje také současné zaměření na produkty a řešení kompatibilní s koncepcí průmyslu 4.0.   Obr. 1. Eplan Data Portal obsahuje datové soubory produktů od 147 výrobců a jejich počet neustále roste   Na celém světě probíhají intenzivní jednání s výrobci komponent, kdy cílem je získat další významné podniky z průmyslové oblasti. Eplan Data Portal zatím poskytuje data 147 výrobců, ale tento počet neustále roste. Jen v letošním roce firma Eplan přivítala 33 nových výrobců – to odpovídá 29% nárůstu. Jsou mezi nimi světoznámá jména jako Belden Cable, Cisco, Hyundai Heavy Industryies, LSIS, TE Connectiviy, Wittenstein a Yokogawa.    Závěrem Uživatelé oceňují širokou škálu produktových dat a využívají EPLAN Data Portal při každodenním projektování. S touto vynikající odezvou u projektantů z celého světa se portál dále rozvíjí a stává se nepostradatelným zdrojem produktových dat v mezinárodním měřítku. (EPLAN ENGINEERING CZ)